Практика

Өткөрүлүүчү практиканын түрлөрү

2-КУРСТАРДЫН ОКУУ-ТААНЫШУУ ПРАКТИКАСЫНЫН АЛДЫНДАГЫ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

      Бүгүн МИТ факультетинин 201-аудиториясында саат 14.00 до күндүзгү окуу бөлүмүнүн "ИСТ", "ПОВТАС", "ПИЭ", "КМИ", "ГД", "ИЗ", "МОАИС", "МК", "АСОИУ", "ПИ" адистиктеринин 2-курсунун студенттерин 18.04.2022-30.04.2022 чейин ОКУУ-ТААНЫШУУ практикага жиберүү үчүн "Студенттин коопсуздугу боюнча техникалык эрежелерди тааныштыруу, инструктаж берүү конференциясы болуп өттү. Конференцияны факультеттин практика боюнча жооптуусу Айтбай кызы Айгул ачып берүү менен тиешелүү мааламаттарды берди. Өндүрүштүк департаменттин жетекчиси Матикеев Талант агайда практиканын маанилүүлүгүнө басым коюу менен студенттерге отчетторду так аткарууга чакырып өттү.
Кененирээк
      14.05.2022-жыл саат 10:30да 201-аудиторияда МИТ факультетинин 2-курстагы ИСТ, ПОВТАС, АСОИУ, ПИ, ИЗ, ПИЭ, КМИ, МОАИС, МК адистиктеринин студенттеринин Окуу таанышуу практикасын жыйынтыктоо конференциясы болуп өттү. Конференцияда практика учурундагы көйгөйлөр, сунуштар каралды.
Кененирээк
МИТ факультети тарабынан 2021-жылдын 22-апрелинде "Санариптик технологиялар аркылуу өндүрүштүк практикаларды уюштурууда ЖОЖ+ӨНДҮРҮШ+СТУДЕНТ" аттуу семинар болуп өттү


Кененирээк
      Бүгүн 26.03.2021-жыл саат 14.00дө факультеттеги бардык педагогикалык эмес адистиктердин 2-курсунун студенттерин окуу-таанышуу практикасына жөнөтүүдө, практика алдындагы инструктаж берүүчү, техника коопсуздугу менен тааныштыруу конференциясы болуп өттү.
Кененирээк

Факультеттеги окуу -таанышуу, компьютердик , адаптациялык, педагогикалык, өндүрүштүк,квалификациялык практикалардын абалы жана алдыдагы милдеттери

Өндүрүштүк практика боюнча факультеттин 2021-2022-окуу жылы үчүн иш план