• Практика

Практика

Өндүрүштүк практика боюнча факультеттин 2021-2022-окуу жылы үчүн иш план

Факультеттеги окуу -таанышуу, компьютердик , адаптациялык, педагогикалык, өндүрүштүк,квалификациялык практикалардын абалы жана алдыдагы милдеттери

Өткөрүлүүчү практиканын түрлөрү

3-КУРСТАРДЫН ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКАСЫНЫН АЛДЫНДАГЫ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Бүгүн 27-январь саат 11.00 до 201-аудитория МИТ факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн "ИСТ", "ПОВТАС", "ПИЭ", "ГД", "ИЗ", "МОАИС", "АСОИУ", багыттарынын 3-курсунун студенттерин 30.01.2023 - 27.02.2023 чейин , ал эми "КМИ", "ПИ" багыттарынын 3-курсарын 30.01.2023 – 11.02.2023 чейин ӨНДҮРҮШТҮК практикага жиберүү үчүн "Студенттин коопсуздугу боюнча техникалык эрежелерди тааныштыруу, инструктаж берүү конференциисы болуп өттү. Конференцианы факультеттин практика боюнча жооптуусу З. Мурзакматова ачып берүү менен факультеттин деканы У.А. Сопуев, тиешелүү кафедра башчылар Б. Азимов, У. Молдояров, У. Эркебаев тиешелүү мааламаттарды берди. Өндүрүштүк департаменттин жетекчиси Матикеев Талант агайда практиканын маанилүүлүгүнө басым кою менен студенттерге отчетторду так аткарууга чакырып өттү. Ошондой эле конференция ар бир кафедранын практика боюнча жооптуулары жана практика жетекчилер катышты.

1_МИТ_3_курс_Произ_Прак2023 1_Произ_Практика_МИТ_ПИ_ПМИ_2023