2019-2024-жылдары үчүн окуу-методикалык ишмердүүлүгүнүн сапатын жогорулатуу боюнча иш планы

2019-2024-жылдары үчүн ОшМУнун МИТ факультетинин окуу-методикалык ишмердүүлүгүнүн сапатын жогорулатуу боюнча иш планы