2020-2021-окуу жылы үчүн аткарылуучу иштеринин планы


2020-2021-окуу жылы

1. "МИТ факультетинин" усулдук Кеңешинин курамы Шилтеме

2. "МИТ факультетинин" усулдук Кеңешинин иш планы Шилтеме