• Наука
  • Эмгек сиңирген ишмерлер

Эмгек сиңирген ишмерлер

Факультетте эмгектенген КУИАнын (башка өлкөлөрдүн) академиктери, мүчө-корреспонденттери, инженердик академиянын академиктери, мүчө-корреспонденттери, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмерлер, илимге эмгек сиңирген ишмерлер жөнүндө маалыматтар (аты-жөнү, наамды алган жылы).

Факультетте 1 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын (КР УИА) мүчө-корреспонденти, ф.-м.и.д., профессор К. Алымкулов, 1 Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын мүчө корреспонденти (протокол №6, 27.11.1999-ж.) - профессор А. Сопуев, 1 Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты доцент А. О. Абдувалиев, 1 кыргыз тили төш белгисинин ээси, доцент М.Ш. Мамаюсупов, 18 КРнын “Билим берүүсүнүн мыктысы”: профессор К. Алымкулов, профессор Г. Матиева, профессор С.К. Каримов, улук окутуучу М.М. Маматкулова, доцент Г.М. Анарбаева, профессор Д.А. Турсунов, профессор М. Алтыбаева (№ 306, 10.05.1996, буйрук №42/4), доцент А.Дж. Аттокурова (№ 921, 22.09. 2014, буйрук № 30/4), улук окутуучу Н.С. Селиванова, доцент Келдибекова А.О. (№ 212, 10.03.2017, буйрук № 47/4), доцент Оморов Ш.Д. (№ 684, 22.09.1995, буйрук № 6/4), доцент Д.А. Култаева (№ 63, 20.09.2009, буйрук № 32/4), к.п.н., ага окутуучу Тагаева Д.А. (№ 1017, 20.09.2009, буйрук № 32/4), к.п.н., ага окутуучу Токтомамбетова Ж.( № 1030, 30.10.2010, буйрук № 35/4), доцент Г.С. Ободоева, доцент У.А. Сопуев, доцент М.Ш. Мамаюсупов, улук окутуучу А. Садановдор эмгектенишет.