РИНЦ ке катталуу

4. Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын, аспиранттардын РИНЦ системасына катталгангандыгы жөнүндө маалымат

Ф.А.А.

Илимий даражасы, наамы, кызматы

РИНЦтеги

SPIN коду

1

Сопуев Адахимжан

ф.-м.и.д., профессор,

каф.башч.

8319-4307

2

Алымкулов Келдибай

ф.-м.и.д., профессор,

КР УИАнын мүчө-корр.

5110-3243

3

Матиева Гулбадан

ф.-м.и.д., профессор

5432-1138

4

Селиванова Нина Сергеевна

улук окутуучу

9344-3618

5

Папиева Толкун Маматаевна

ф.-м.и.к., алгебра жана геометрия каф. доценти, каф. башч.

8217-6966

6

Абдугулова Гүлжан

улук окутуучу

9792-1744

7

Сактанов Улук

доцент

1114-1664

8

Сатаров Арзымат

ф.-м.и.к., доцент

3417-5994

9

Тажикбаева Сонайым

улук окутуучу

6850-9970

10

Толобаева Кылымкан

окутуучу

2588-5187

11

Аркабаев Нуркасым Кылычбекович

Прог.каф.доцент м.а.

9304-5193

12

Омаралиева Гүлбайра

окутуучу

4741-5012

13

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

окутуучу

6363-3018

14

Токторбаев Айбек Мамадалиевич

окутуучу

8216-4750

15

Абдимиталип у. Кубат

окутуучу

4476-7149

16

Маткалык кызы Кымбат

окутуучу

7930-7820

17

Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна

ф.-м.и.к., доцент

2366-7855

18

Каримов Салы

ф.-м.и.д., профессор

1270-7839

19

Маматкулова Мариям

улук окутуучу

5333-6482

20

Тойгонбаева Айзат Куралбековна

ф.-м.и.к., доцент, каф. башчысы

1175-6128

21

Камбарова Айсалкын Даминовна

улук окутуучу

1652-3837

22

Акматов Абдилазиз Алиевич

улук окутуучу

8377-0954

23

Турсунов Дилмурат Абдилажанович

ф.-м.и.д., инф.каф. профессору

5814-2747

24

Абдувалиева Абдыганы Осмонович

ф.-м.и.к., доцент, ОшМУнун проректору

5223-2522

25

Артыкова Жылдыз Абдисаламовна

ф.-м.и.к., инф. каф. доценти

4548-9668

26

Сопуев Уланбек Адахимжанович

ф.-м.и.к., доцент, декан

1133-7073

27

Чамашев Марат Кахарович

ф.-м.и.к., доцент, каф. башчысы

5235-6991

28

Ажибекова Айзада

улук окутуучу

2032-6411

29

Беделова Нургуль Салибаевна

ф.-м.и.к., доцент

1451-1902

30

Атырова Рахат Сулаймановна

т.и.к., доцент

8856-9233

31

Алтыбаева Мейликан Алтыбаева

п.и.к., доцент, проф.

ОшМУнун ББС департ. директору

1856-2008

32

Аттокурова Анаркан Джалиловна

п.и.к., доцент, кафедра башчысы

9086-5773

33

Келдибекова Аида Осконовна

п.и.к., МИОТ жана ББМ каф. доценти

3579-2236

34

Дооронова Назгүл

Прог.каф. окутуучу

1483-3527

35

Авазова Элнура Токтогуловна

окутуучу

9925-4883

36

Кедейбаева Дильбара Арстаналиевна

каф. башч., доцент

6718-4744

37

Абдукаимова Арапат Жолиевна

окутуучу

6405-0894

38

Зулпукарова Дамира

п.и.к., доцент

3964-9056

39

Имаралиев Омурбек

улук окутуучу

6573-1804

40

Эркебаев Улукбек

ф.-м..и.к., доцент

7569-8753

41

Оморов Шермамат

п.и.к., доцент

4129-6505

42

Култаева Д.Ч.

п.и.к., доцент м.а.

1104-8739

43

Тагаева Д.А.

п.и.к., ага окутуучу

4477-0862

44

Садыков З.М.

ага окутуучу

4538-3177

45

Авазова Э.Т.

магистр, окутуучу

9925-4883