• Наука
  • Студенческие конференции

Студенческие конференции

Ø өткөрүлгөн илимий конференциялар натыйжалуулугу

Ø

Пленардык баяндамага:

1. Азизилла уулу Эгемжар – “Билим берүү системасын санариптештирүү жана андан күтүлүүчү натыйжалар” (ИСТ(б)-2-16 тайпасы)

Студенттердин баяндамасы:

1. Алиева Зинат – “Азыркы учурда жалпы билим берүүчү орто мектепте информатика предметинин окутуу маселелери” (ИК(б)-1-17 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Авазова Э.Т.);

2. Атаходжаева Мутабар – “Интерактивдик досканы окуу процессинде пайдалануунун жолдору” (ИК(б)-1-17 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Авазова Э.Т.);

3. Абжапар кызы Фарида – “ОшМУнун IT клубун түзүүнүн зарылчылыгы” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Имаралиев Ө.);

4. Азизилла уулу Эгемжар – “Финансылык сабаттуулуктун адам жашоосундагы ролу жана финансылык маселелерди чечүүнү автоматташтыруу” (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Тажикбаева С.);

5. Адиева Зухра – “Жалпыланган функциялардын мейкиндигинде дифференциалдык теңдемелерди чыгаруу” (ПМИ(б)-2-17Р тайпасы, жетекчиси: доцент Тойгонбаева А.);

6. Адилжанова Сурае – “Өзгөрүлмө коэффициенттүү сингулярдык козголгон дифференциалдык теңдеменин чечимин изилдөө” (ПМИ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов А.А.);

7. Дүйшөнбай кызы Жеңишгүл – “Сингулярдык козголгон маселенин чечимин асимптотикалык ажыралышы” (ПМИ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов А.А.);

8 . Камчыбек кызы Феруза – “Сингулярдык козголгон өзгөрүлмө коэффициентүү экинчи тартиптеги сызыктуу бир тектүү дифференциалдык теңдеменин чечимин жалгаштыруу усулунун жардамында изилдөө”( ПМИ(б)-2-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов Азиз);

9. Кубанычбек кызы Жумагүл – “Жалгаштыруу усулун колдонуу менен сингулярдык козголгон дифференциалдык теӊдеменин чечимин изилдөө” ”(ПМИ(б)-2-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов Азиз);

10. Мидин кызы Кундуз – “Сингулярдык козголгон өзгөрүлмө коэффициенттүү экинчи тартиптеги сызыктуу бир тектүү дифференциалдык теңдеменин чечимин чек рарлык катмар усулунун жардамында изилдөө” (ПМИ(б)-2-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов Азиз);

11. Расулбек кызы Жанаргүл – “Алсыз өзгөчө чекитке ээ болгон сингулярдык козголгон дифференциалдык тендеменин чечимин изилдөө” (ПМИ(б)-2-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов Азиз);

12. Худайбердиева Уулжан – “Курама ажыралмалар усулунун жардамында сингулярдык козголгон маселенин чечимин изилдөө” (ПМИ(б)-2-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов Азиз);

13. Расулбек кызы Жанаргүл, Худайбердиева Уулжан – “Приложения двойных интегралов”(ПМИ(б)-2-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Камбарова А.Д.);

14. Кубанычбек кызы Жумагүл – “Применение определенного интеграла” (ПМИ(б)-2-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Камбарова А.Д.);

15. Сайитгазиева Айзада – “Ислам каржылоо принциптеринин негизинде иштеген каржылык мекемелердин аракеттенүүлөрүн салыштыруу анализи”

(ПИЭ(б) 1-16 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Садыкова Г.);

16. Арзыбек уулу Алымбек – “Аnylogic” программасынын жардамында МИТ факультетинин студенттерин компьютердик борборго оптималдуу жайгаштырууну моделдештирүү” (ПИЭ(б) 1-16 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Садыкова Г.);

17. Жылдызбек кызы Нурсыпат – “ОшМУнун IT академиясынын FrontEnd жана BackEnd курстарын түзүү” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: проф. Сайипбекова А.);

18. Супаева Бузулайхо – “Чечимдерди кабыл алууда компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу аркылуу бизнести башкаруу” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: проф. Сайипбекова А.).

Магистранттардын баяндамасы:

1. Камалов Султанбек, Пакал уулу Долонбек – “Мектептеги окуу процессин ата-энелерге маалымдап туруучу электрондук күндөлүктү иштеп чыгуу технологиясы” (ПИЭ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Эркебаев У.З.);

2. Кушбак кызы Нуржанат – “Принципы составления ментальных карт при обучении математике” (МТО(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Келдибекова А.О.);

3. Закиров Искендер – “Из опыта управления успеваемостью учеников посредством обеспечения позитивного ученического опыта” (МТО(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Келдибекова А.О.);

4. Аширбекова Перизат – “Роль Положения об олимпиаде в организации республиканских предметных олимпиад” (ФМО(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Келдибекова А.О.);

5. Абдылдаева Гүласим – “Роль учебно-методического обеспечения в обучении учащихся школы-интерната” (ФМО(м)-1-19 тайпасы, жетекчиси: доцент Келдибекова А.О.);

6. Нышанбаева Г ү лина – “Башталгыч класстарда информатиканы окутуу” (МК(м)-1-19 тайпасы, жетекчиси: профессор Алымкулов К.);

7. Абдималик кызы Нуржан – “Окутуу процессинде электрондук окуулуктарды иштеп чыгуу каражаттары” (ПМИ(м)-1-19 тайпасы, жетекчиси: Зулпукарова Д.И.);

8. Токтобаева Зуура Чек аралык катмар усулун колдонуп сингулярдык козголгон дифференциалдык теңдеменин чечимин изилдөө”(МК(м)-1-19 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов А.А.);

9. Азимов Амантур, Абдраим кызы Гулина – “Өнүккөн державалардын экономикасына чоң берилгендерди колдонуунун таасири”(ПМИ(м)-1-18, ПИЭ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: проф. Сайипбекова А.);

10. Келдибеков Эсенбек, Маматкалыкова Айгерим – “Тянь-Шань тоо системасынын үч өлчөмдүү модели” ”(ПМИ(м)-1-18, ПИЭ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: проф. Сайипбекова А.);

11. Турдумамат кызы Артыкгүл, Абдимуталип кызы Гүлзада – “Исследование финансового положения предприятия методами эконометрики”(ПИЭ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Г. Ободоева);

12. Кадырова Акмаанай – “Развитие документационного обеспечения управления образовательным учреждением” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: профессор М.А. Алтыбаева);

13. Сүйүнбаева Мария – “Целеполагание в управлении системами” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: профессор М.А. Алтыбаева).