Квалификациялык жумуштар


2022-2023-окуу жылы
1. МИТ факультетинин бакалавриат багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчү курстарынын студенттеринин квалификациялык жумуштарынын буйруктары Шилтеме
2. МИТ факультетинин бакалавриат багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчү курстарынын чет элдик студенттеринин квалификациялык жумуштарынын буйруктары Шилтеме

2021-2022-окуу жылы
1. МИТ факультетинин бакалавриат багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчү курстарынын студенттеринин квалификациялык жумуштарынын буйруктары Шилтеме
2. МИТ факультетинин бакалавриат багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчү курстарынын чет элдик студенттеринин квалификациялык жумуштарынын буйруктары Шилтеме

2020-2021-окуу жылы
1. МИТ факультетинин бакалавриат багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчү курстарынын студенттеринин квалификациялык жумуштарынын буйруктары Шилтеме

2. МИТ факультетинин бакалавриат багытынын дистанттык жана сырттан окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчү курстарынын студенттеринин квалификациялык жумуштарынын буйруктары Шилтеме

2019-2020-окуу жылы
1. МИТ факультетинин бакалавриат багытынын күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчү курстарынын студенттеринин квалификациялык жумуштарынын буйруктары Шилтеме