МИТ факультетине стажировка өтүүгө докторанттар келишти

2022-06-14 15:01:23 85

Алматыдан PhD докторанттар МИОТжББМ кафедрадан стажировка өтүүгө келишти