Базалык практика боюнча жыйынтыктоочу конференция

2022-06-15 15:13:09 61

15-июнда МИТ факультетинин ФМОМ(б)-1-19 тайпасынын 3-курстардын кесиптик базалык практика боюнча жыйынтыктоочу конференция болуп өттү. Конференцияда ар бир студент өздөрү чыккан мектеп жана 1 ай аралыгында кандай практика өтөгөндүгү тууралуу презентация жасашты. Мектептен үйрөнгөн өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары жөнүндө баяндама жасашып, отчетторун тапшырышты.