Коныеренция

2023-06-14 03:04:24 91

МИТ факультетинин окутуучулары Талас МУ тарабынан уюштурулган 6 чи Бекбоевдин окуулар Билим берүүнүн заманбап моделин көйгөлөрү: актуалдуу маселелер, жетишкендиктер, иновациялар аттуу илимий практикалык коныеренциясына катышып келишти