Жолугушуу

2023-06-21 05:10:18 92

Аль Хорезми атындагы ТУИТ Фергананын филиалынын Информац. образовательные технологии кафедрасынын башчысы Билолов И. У. МИТ факультеттин окутуучулары менен жана ФМОМ(б)-1-19 тайпанын студенттери менен жолугуушту.