Руководство факультета

Ф.А.А.: Сопуев Уланбек Адахимжанович
Ээлеген кызматы: МИТ факультетинин деканы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Кудуев Алтынбек Жалилбекович
Ээлеген кызматы: Декандын окуу иштери боюнча орун басары
Илимий даражасы: тех.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Сатибай уулу Бектурсун
Ээлеген кызматы: Декандын тарбиялык иштер боюнча орун басары
Илимий даражасы: окутуучу
   
Ф.А.А.: Эсенбай уулу Суйунбек
Ээлеген кызматы: Декандын дистанттык жана сырттан окуу иштери боюнча орун басары
Илимий даражасы: окутуучу
   
Ф.А.А.: Абдумиталип уулу Кубатбек
Ээлеген кызматы: Декандын илим изилдєє боюнча орун басары
Илимий даражасы: окутуучу
   
Ф.А.А.: Нуранов Бактыбек Шермаматович
Ээлеген кызматы: Компьютердик борбордун директору
Илимий даражасы: ага окутуучу
   
Ф.А.А.: Жолдошов Толкунбек Мамытович
Ээлеген кызматы: Кесиптик кошундун төрагасы
Илимий даражасы: тех.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Борбоева Гулниса Маматкановна
Ээлеген кызматы: Усулдук кеңешменин төрайымы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Мурзакматова Зияда Жумабаевна
Ээлеген кызматы: Практика боюнча жооптуу
Илимий даражасы: окутуучу
   
Ф.А.А.: Шамшиева Гулмира Асилидиновна
Ээлеген кызматы: Декандын эл аралык байланыштар боюнча орун басары
Илимий даражасы: улук окутуучу, аспирант
   
Ф.А.А.: Бекмурза уулу Ыбадылла
Ээлеген кызматы: Магистратура бөлүмүнүн башчысы
Илимий даражасы: окутуучу, магистр