Кафедры

Кафедра башчылары

Ф.А.А.: Келдибекова Аида Осконовна
Ээлеген кызматы: МИОТ кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: п.и.к.,доцент
Ф.А.А.: Кедейбаева Дильбара Арстаналиевна
Ээлеген кызматы: Жогорку математика кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: п.и.к., доцент
Ф.А.А.: Ободоева Гүмүшай Сансызбаевна
Ээлеген кызматы: Информатика кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
Ф.А.А.: Папиева Толкун Маматаевна
Ээлеген кызматы: Алгебра жана геометрия кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к.,доцент.
Ф.А.А.: Тойгонбаева Айзат Куралбековна
Ээлеген кызматы: Матанализ кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к, доцент.
Ф.А.А.: Аркабаев Нуркасым Кылычбекович
Ээлеген кызматы: Программалоо кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
Ф.А.А.: Молдояров Уларбек Дуйшобекович
Ээлеген кызматы: АССТ кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент