Кафедры

Кафедра башчылары

Ф.А.А.: Кедейбаева Дильбара Арстаналиевна
Ээлеген кызматы: Жогорку математика кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: п.и.к., доцент

Ф.А.А.: Келдибекова Аида Осконовна
Ээлеген кызматы: МИОТ жана ББМ кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: п.и.д., профессор

Ф.А.А.: Папиева Толкун Маматаевна
Ээлеген кызматы: Алгебра жана геометрия кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к.,доцент.

Ф.А.А.: Акматов Абдилазиз Алиевич
Ээлеген кызматы: Матанализ кафедрасынын башчысынын мелдетин аткаруучу
Илимий даражасы: ага окутуучу

Ф.А.А.: Азимов Бектур Абдырахманович
Ээлеген кызматы: КМИ жана ГД кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к.,доцент.

Ф.А.А.: Молдояров Уларбек Дуйшобекович
Ээлеген кызматы: АССТ кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент

Ф.А.А.: Токторбаев Айбек Мамадалиевич
Ээлеген кызматы: Информациялык системалар жана программалоо кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент

Ф.А.А.: Эркебаев Улукбек Зайирбекович
Ээлеген кызматы: КИИК кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент