Иностранные студенты

Чет мамлекеттик студенттер

Россия, Өзбекистан, Тажикистан, ошондой эле Түркиянын, б.а. жакынкы чет мамлекеттердин жарандары факультетибизде ийгиликтүү билим алып келишүүдо. Окуудагы ийгиликтерге жетишүүдон сырткары алар факультеттик, ошондой эле университеттик денгээлде откорүлүүчү коомдук, маданий-массалык иш-чараларга активдүү катышууга жетишип жатышат.

ФИО студента

Гражданство

Национальность

Факультет

Год поступления в ОшГУ

Курс

Группа

1

Дункобаев Абдулвахаб Бердигожоевич

Таджикистан

Кыргыз

МИТФ

2015

1

ИСТ(б)-1-15

2

Маматибраимов Абдиманап Турсунбаевич

Таджикистан

Кыргыз

МИТФ

2015

1

МК(б)-1-15

3

Хасанов Хожиакбар Шукруллаевич

Россия

Узбек

МИТФ

2015

1

ПОВ(б)-1-15Р

4

Жээнбек уулу Кубанычбек

Таджикистан

Кыргыз

МИТФ

2014

2

ПОВ(б)-1-14

5

Гиясов Шамшиддин Нозимович

Таджикистан

Таджик

МИТФ

2014

2

МК(б)-1-14Р

6

Каримова Иродахон Исмоил кызы

Узбекистан

Кыргызка

МИТФ

2015

1

ПОВ(б)-1-15Р

7

Матмуратова Кумушой Бурхонжон кизи

Узбекистан

Кыргызка

МИТФ

2014

2

МК(б)-1-14Р

8

Шамшидинова Гулийпа Женишбековна

Таджикистан

Кыргызка

МИТФ

2014

2

МК(б)-1-14Р

9

Шегай Диана Радиковна

Узбекистан

Кореянка

МИТФ

2013

2

ПОВ(б)-2-14Р

10

Алимкулов Назарбек Дармакулович

Таджикистан

Кыргыз

МИТФ

2013

3

ИК(б)-1-13

11

Турдубеков Хикмидин Мехрочидинович

Таджикистан

Кыргыз

МИТФ

2013

3

МК(б)-1-13

12

Туратов Эльер Кадырберди уулу

Узбекистан

Кыргыз

МИТФ

2013

3

МК(б)-1-13

13

Ибраимова Тойун Акимовна

Таджикистан

Кыргызка

МИТФ

2013

3

МК(б)-1-13

14

Шералиева Филюра Мусаевна

Таджикистан

Кыргыз

МИТФ

2013

3

ПМИ(б)-1-13

15

Рахимбеков Икромидин Абдуманофович

Таджикистан

Кыргыз

МИТФ

2012

4

ИСТ(б)-1-12

16

Шолонгаров Косим Абдусатторович

Таджикистан

Кыргыз

МИТФ

2012

1

МК(б)-1-15

17

Гегер Фатмагуль

Турция

Турк

МИТФ

2012

1

МК(б)-1-15