• Выполненные работы

Выполненные работы


2016-2017-окуу жылы
МИТ факультетинин 2016-2017-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын эсеп-кысабыШилтеме
Күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2016-2017 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча отчетуШилтеме
2017-2018-окуу жылы
МИТ факультетинин 2017-2018-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын эсеп-кысабыШилтеме
2018-2019-окуу жылы
МИТ факультетинин 2018-2019-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын эсеп-кысабыШилтеме
МИТ факультетинин 2018-2019-окуу жылынын жыйынтыгы боюнча отчетуШилтеме
2019-2020-окуу жылы
МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын эсеп-кысабы Шилтеме
МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылынын жыйынтыгы боюнча отчету Шилтеме
2020-2021-окуу жылы
МИТ факультетинин 2020-2021-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын эсеп-кысабы Шилтеме
2021-2022-окуу жылы
МИТ факультетинин 2021-2022-окуу жылынын 1-жарым жылдыгынын эсеп-кысабы