Факультеттин Окумуштуулар кеңеши

МИТ факультетинин 2023-2024-окуу жылындагы Окумуштуулар кеңешинин иш планы жана протоколдору


Окумуштуулар кенешинин курамы
Иш план
№1 протокол

МИТ факультетинин 2022-2023-окуу жылындагы Окумуштуулар кеңешинин иш планы жана протоколдору


МИТ факультетинин 2022-2023-окуу жылы үчүн Окумуштуулар кеңешинин курамы

МИТ факультетинин 2022-2023-окуу жылы үчүн Окумуштуулар кеңешинин иш планы


№1 протокол_30.08.22_Окумуштуулар кеңеши

№2 протокол_12.10.22_Окумуштуулар кеңеши

№3 протокол_09.11.22_Окумуштуулар кеңеши

№6 протокол_15.03.23_Окумуштуулар кеңеши

№7 протокол_14.04.23_Окумуштуулар кеңеши

№5 протокол__Окумуштуулар кеңеши

МИТ факультетинин 2021-2022-окуу жылындагы Окумуштуулар кеңешинин иш планы жана протоколдору


МИТ факультетинин 2021-2022-окуу жылы үчүн Окумуштуулар кеңешинин иш планы

Окумуштуулар кеңешинин курамына өзгөртүү киргизүү


№1 протокол_01.11.21_Окумуштуулар кеңеши

№2 протокол_10.11.21_Окумуштуулар кеңеши

№3 протокол_10.12.21_Окумуштуулар кеңеши

№4 протокол_29.12.21_Окумуштуулар кеңеши

№5 протокол_02.03.22_Окумуштуулар кеңеши

№6 протокол_06.04.22_Окумуштуулар кеңеши

№7 протокол_16.05.22_Окумуштуулар кеңеши

№8 протокол_13.06.22_Окумуштуулар кеңеши

№9 протокол_13.07.22_Окумуштуулар кеңеши


МИТ факультетинин 2020-2021-окуу жылындагы Окумуштуулар кеңешинин протоколдору

№1 протокол_28.08.20_Окумуштуулар кеңеши

№2 протокол_08.10.20_Окумуштуулар кеңеши

№3 протокол_02.11.20_Окумуштуулар кеңеши

№4 протокол_09.12.20_Окумуштуулар кеңеши

№5 протокол_30.12.21_Окумуштуулар кеңеши

№7 протокол_30.03.21_Окумуштуулар кеңеши

№8 протокол_20.04.21_Окумуштуулар кеңеши


1 План работы Ученого Совета факультета на 2018-2019 учебный год

МИТ факультетинин 2018-2019-окуу жылы үчүн Окумуштуулар Кеңешинин иш планы
МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылы үчүн Окумуштуулар Кеңешинин курамы