Факультеттин Окумуштуулар кеңеши

МИТ факультетинин 2022-2023 окуу жылындагы Окумуштуулар Кеңешинин иш планы жана протоколдору


МИТ факультетинин 2022-2023 окуу жылы үчүн Окумуштуулар Кеңешинин курамы

МИТ факультетинин 2022-2023 окуу жылы үчүн Окумуштуулар Кеңешинин иш планы


№1-протокол_30.08.22_Окумуштуулар Кеңеши

№2-протокол_12.10.22_Окумуштуулар Кеңеши

№3-протокол_09.11.22_Окумуштуулар Кеңеши

МИТ факультетинин 2021-2022 окуу жылындагы Окумуштуулар Кеңешинин иш планы жана протоколдору


МИТ факультетинин 2021-2022 окуу жылы үчүн Окумуштуулар Кеңешинин иш планы

Окумуштуулар кеңешинин курамына өзгөртүү киргизүү


№1-протокол_01.11.21_Окумуштуулар Кеңеши

№2-протокол_10.11.21_Окумуштуулар Кеңеши

№3-протокол_10.12.21_Окумуштуулар Кеңеши

№4-протокол_29.12.21_Окумуштуулар Кеңеши

№5-протокол_02.03.22_Окумуштуулар Кеңеши

№6-протокол_06.04.22_Окумуштуулар Кеңеши

№7-протокол_16.05.22_Окумуштуулар Кеңеши

№8-протокол_13.06.22_Окумуштуулар Кеңеши

№9-протокол_13.07.22_Окумуштуулар Кеңеши


МИТ факультетинин 2020-2021 окуу жылындагы Окумуштуулар Кеңешинин протоколдору

№1-протокол_28.08.20_Окумуштуулар Кеңеши

№2-протокол_08.10.20_Окумуштуулар Кеңеши

№3-протокол_02.11.20_Окумуштуулар Кеңеши

№4-протокол_09.12.20_Окумуштуулар Кеңеши

№5-протокол_30.12.21_Окумуштуулар Кеңеши

№7-протокол_30.03.21_Окумуштуулар Кеңеши

№8-протокол_20.04.21_Окумуштуулар Кеңеши