Тандоо курстары

ЭЛЕКТИВДҮҮ КУРСТАР 1. 2022-2023-окуу жылындагы "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин “күндүзгү” окуу бөлүмүнүн “бакалавриат” багытынын студенттери үчүн
1. 2021-2022-окуу жылындагы "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин “күндүзгү” окуу бөлүмүнүн “бакалавриат” багытынын студенттери үчүн

1. 2020-2021-окуу жылындагы "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин “күндүзгү” окуу бөлүмүнүн “бакалавриат” багытынын студенттери үчүн


2. 2019-2020-окуу жылындагы "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин “күндүзгү” окуу бөлүмүнүн “бакалавриат” багытынын студенттери үчүн