Практика


2019-2020-окуу жылы
1. МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылы үчүн дистанттык технологияны пайдалануу менен сырттан окуу бөлүмүнүн «ИСТ» жана «ПМИ» багыттарынын 5-курсунун студенттеринин квалификациялык практикасынын билдирүүсү жана буйругу Шилтеме