Академическая мобильность

2015-2018-жылдар ичинде МИТ факультетинин студенттеринин сырткы академиялык мобилдүүлүгү тууралуу маалымат.

Убактысы

Адистиги,тайпасы

Бутуруучу кафедранын аталышы

Барган шаар,ВУЗдун аталышы

Саны

1.

2015

ИСТ

Программалоо

Челябинск, Южно-Уральский университети

2

2.

ПОВТАС

Программалоо

Алматы,НАРХОЗ университети

2

3.

Колдонмо информатика

Информатика

Туркия, Аксарай университети

1

4.

2016

ИСТ

Программалоо

Алматы,НАРХОЗ университети

4

5.

ПОВТАС

Алматы,НАРХОЗ

4

6.

Математика

Алгебра жана геогметрия

Турция, Костамону университети

1

7.

Колдонмо математика жана информатика

Информатика

Кытай, Урумчи

1

8.

2017

ИСТ

Программалоо

Алматы,НАРХОЗ университети

4

9.

ПОВТАС

Программалоо

Алматы,НАРХОЗ университети

4

10.

ИСТ

Программалоо

Турция,Мевлана

2

11.

2018

АСОИУ

ИТАС

Алматы,НАРХОЗ университети

8

12.

ПОВТАС

Программалоо

Алматы,НАРХОЗ университети

6

13.

Информатика

МИОМ

Алматы,Актөбө

2

14.

Математика

Алгебра жана геометрия

Андижан,АнМУ

3

15.

Колдонмо математика жана информатика

Информатика

Андижан,АнМУ

3

16.

ПОВТАС

Программалоо

Челябинск, Южно-Уральский университет

1

17.

АСОИУ

ИТАС

Ташкент,Ташкент улуттук университети

2

18

Информатика

МИОМ

Ташкент,Ташкент улуттук университети

1

52

Математика жана информациялык технологиялар факультетинин 2014-17-окуу жылдарындары үчүн эл аралык байланыштар боюнча отчету

1.Академиялык окуу жылдарда өткөрүлгөн эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар боюнча маалымат

Иш чаранын аталышы

Өткөрүлгөн мөөнөтү

Өткөрүлгөн жайы

Иш чаранын максаты

Катышуучулар жана өнөктөштөр

Иш чаранын жыйынтыгы

Уюштуруучулар

1

“Современное состояние теории спектрального метода” деген темада аймактык семинар

30.06.2016,

саат 1000

Ош МУнун башкы корпусу, 328-аудитория

Доклад жасоо, тажрыйба алмашуу

Отелбаев Мухтарбай Отелбаевич

Доклад угулуп, талкуу жүргүзүлдү

Алымкулов К.,

Сопуев А.,

Матиева Г.,

Папиева Т.М. ж.б.

2.Профессордук-окутуучулук курамдын 2014-17-окуу жылдарда академиялык мобилдүүлүк боюнча эл аралык сапарлары тууралуу маалымат

Аты - жөнү

Кызматы

Сапар убактысы

Мамлекет, шаар

Сапар иш-чарасы, объектиси

Кызматташтыктын максаты, багыты

Программа

Донор, демөөрчү

1

Омаралиева Гулбайра Абдималиковна

Программалоо кафедрасынын окутуучусу

30.08-06.09.2016

Казахстан,

Алматы

НАРХОЗ университети

Тажрыйба алмашуу

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

2

Папиева Толкун Маматаевна

Алгебра жана геометрия кафедрасынын доцент и

16.01-20.01.2017

Казахстан,

Алматы

НАРХОЗ университети

Тажрыйба алмашуу

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

3.Профессордук-окутуучулук курамдын 2014-17-окуу жылдарда академиялык мобилдүүлүктөн сырткаркы эл аралык сапарлары боюнча маалымат (эскертүү: ОшМУга тишеси жок, ОшМУнун алкагында эмес, өз алдынча ишке ашырылган программалар дагы эске алынсын)

Аты - жөнү

Кызматы

Сапар убактысы

Мамлекет, шаар

Сапар иш-чарасы, объектиси

Кызматташтыктын максаты, багыты

Программа

Донор, демөөрчү

2014-жыл

1

Арапбаев Р.Н.

Ф.-м.и.к, доцент

10.02-03.05.2014

Индия, Дели ш.

IT технология боюнча өз билимин өркүндөтүү

ITEC

2

Миталипова А.Н.

Программалоо кафедрасынын окутуучусу МИТФ

24.03.2014-14.06.2014

Индия, Мохали шаары, билимин өркүндөтүү борбору

Web-дизайн технология боюнча өз билимин өркүндөтүү

3

Алтыбаева М.

ОшМУнун ББСдепартаментинин директору, МИОТжББМ каф.профессору

14-17 апрель 2014 г.

Таджикистан, Душанбе

Конференцияга катышуу, доклад жасоо

Международная конференция “Модернизация и развитие учебных программ по педагогике и образовательному менеджменту в странах ЦА”

TEMPUS

EDUCA

4

Матиева Гулбадан

Алгебра жана геометрия кафедрасынын башчысы, профессор

14.12.2014-18.12.2014

Казахстан, Алматы

Билим Берүү жана илим министрлиги менен Социалдык интеграциялоо борбору ВКНМ ОБСЕнин колдоосунун алдында өткөргөн семинар-тренинг

Тажрыйба алмашуу

Көп тилдүү билим берүү программасы

ИРЕТ коому

5

Алымкулов

Келдибай

Алгебра жана геометрия кафедрасынын профессору

10.08.2014-18.08.2014

Корея, Сеул

Математиктердин дүйнөлүк конгресси

Конгресске катышуу, доклад жасоо

Дүйнөлүк конгресстин гранты

6

Сопуев Адахимжан

Программалоо кафедрасынын башчысы, профессор

8.04.2014-12.04.2014

Кытай (КНР), Үрүмчү шаары, Синьзян педагогикалык университети

Синьцзян педагогикалык университети менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ортосунда окуу-методикалык жана илимий-изилдөө багытындагы байланыштарды түзүү максатында

7

Сайипбекова Анара Мурадовна

информатика кафедрасынын профессору

18.02-23.02.2014

Греция, Салоники ш.

Обсуждение основных трендов развития Информационно-коммуникационных технологий в Европе и Азии

Сотрудничество и анализ результатов по ИКТ

Horizon 2020

EU

8

Сайипбекова Анара Мурадовна

информатика кафедрасынын профессору

19.05-22.05.2014

Белоруссия, Минск ш.

Обсуждение планов работ на 2 года в рабочих группах

Сотудничество и анализ

результатов по ИКТ

Horizon 2020

EU

9

Сайипбекова Анара Мурадовна

информатика кафедрасынын профессору

10.11-14.11.2014

Азербайджан, Баку ш.

Вопросы Телекома и ИТ

Сотудничество и анализ

результатов по ИКТ

Horizon 2020

EU

10

Жалилов А.А.

информатика кафедрасынын окутуучусу

10.11-14.11.2014

Азербайджан, Баку ш.

Вопросы Телекома и ИТ

Сотудничество и анализ

результатов по ИКТ

Horizon 2020

EU

11

Аркабаев Н.К.

Программалоо кафедрасынын улук окутуучусу

20.11.2014-20.12.2015

Россия, Томск шаары, ТГАСУ

РФФИ проектиси боюнча стажировка

Тажрыйба алмашуу

Квалификацияны жогорулатуу

2015-жыл

1

Артыкова Ж.А.

Информатика кафедрасынын

доценти

16.02.-23.02.2015

Америка Кошмо Штаттары

“Аялдарды илимге жана техникага тартуу”

Тажр

Ачык дүйнө “Аялдарды илимге жана техникага тартуу”

АКШ конгресси

2

Азимов Бектур Абдрахманович

Информатика кафедрасынын

улук окутуучусу

01.04-10.04.2015

Кытай, Урумчу

Цзин-Цян пед .универ (тажрыйба алмашуу)

3

Сайипбекова Анара Мурадовна

информатика кафедрасынын профессору

12.05-13.05.2015

Белоруссия, Минск ш.

Восток-Горизонт

Horizon 2020

EU

4

Сопуев Адахимжан

Программалоо кафедрасынын башчысы, профессор

24.05.2015-30.05.2015

Россия, Белгород шаары, БГУ

ШКУУнун 9- жумалыгына катышуу жана келишимдерди түзүү

5

Кожобеков К.Г.

Ф.-м.и.к., программалоо кафедрасынын доценти

11.06.2015-12.06.2015

Казакстан, Алмата шаары, Н.Назарбаев университети

Eurasian Higher Education Leaders Forum катышуу

6

Сайипбекова Анара Мурадовна

Информатика кафедрасынын профессору

24 июнь –

6 июль 2015

Россия

Москва шаары

Суперкомпьютерная академия,Московский государственный университет, факультет вычис.математики и кибернетики, научно –исследовательский вычислительный центр

Летная Академия для ученых

Двух недедбная

УЧЕБА и РАСЧЕТЫ в суперкомпьютерах Ломоносов 2

С 8- 17.30 6 дней неделю

Horizon 2020

EU

7

Сайипбекова Анара Мурадовна

информатика кафедрасынын профессору

07.09-11.09.2015

Грузия, Тбилиси ш.

Сетевой проект

Сотудничество и анализ

результатов по ИКТ

Horizon 2020

EU

8

Сайипбекова Анара Мурадовна

информатика кафедрасынын профессору

18.10-23.10.2015

Португалия, Лиссабон ш.

Дуйнөлук ИКТ боюнча , симпозиум

Сотудничество и анализ

результатов по ИКТ

Horizon 2020

EU

9

Кожобеков К.Г.

Ф.-м.и.к., доцент

29.11.2015-06.12.2015

Narva College of the University of Tartu from

Multilingual teacher education and content and language integrated learning

Тажрыйба алмашуу, семинар-тренинге катышуу

Көп тилдүү билим берүү

ОБСЕ, ВКНМ

10

Артыкова Ж.А.

Информатика кафедрасынын

доценти

1.12-7.12.2015

Казахстан, Алматы

Орлеу институту

Алматы шаарынын мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтунун ишмердүүлүг менен таанышуу, тажр

Көп тилдүү билим берүү

ОБСЕ, ВКНМ

2016-жыл

11

Алымкулов Келдибай

Алгебра жана геометрия кафедрасынын профессору

11.04-19.04.2016

Кытай, Урумчу

Цзин-Цян пед .универ (тажрыйба алмашуу)

12

Сейитказыева Гульнара Имамалиевна

ИТАС кафедрасынын окутуучусу

14.06-28.06.2016

Кытай, Урумчу

Цзин-Цян пед .универ (тажрыйба алмашуу)

Тажрыйба алмашуу

“Кытай тилин жана маданиятын таануу”

ОшМУ

13

Сайипбекова Анара Мурадовна

Информатика кафедрасынын профессору

12.07-16.07.2016

Молдавия, Кишинев

Информациялык технологиялар боюнча форум

Сотудничество и анализ результатов по ИКТ

Horizon 2020

EU

14

Арапбаев Русланбек Нурмаматович

Информатика кафедрасынын

доценти

12.07-16.07.2016

Молдавия, Кишинев

Информация-лык технологиялар боюнча форум

Сотудничество и анализ результатов по ИКТ

Horizon 2020

EU

15

Артыкова Жылдыз Абдисаламовна

Информатика кафедрасынын

доценти

23-24 ноябрь 2016ж.

Казахстан, Астана

«Трехъязычное образование: национальный и международный опыт» международная конференция

Конференциянын ишине катышуу, доклад жасоо

Көп тилдүү билим берүү

ОБСЕ, ВКНМ

2017-жыл

1

Артыкова Жылдыз Абдисаламовна

Информатика кафедрасынын

доценти

10-11-апрель,

2017ж.

Казахстан, Шымкент

“Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации” темада семинар-тренинг

Тренер болуу, семинар өтүү

Көп тилдүү билим берүү

ОБСЕ,

“Орлеу” педагогдордун квалификациясын жогорулатуу институту

2

Сайипбекова Анара Мурадовна

Информатика кафедрасынын профессору

25-30 июня 2017

Запланирована поездка

Г. Алматы

Вычис. Центр Института Сейсмологии и Немецкий технический Центр г.Алматы

Подготовка проекта в в Евросоюз

Ответственные вед.науч.сотрудник Наталья .Степаненко,

Док.физ-мат.наук А.Сайипбекова,

Док.физ.мат.наук Алкуат Нурмагамедов

Horizon 2020

EU

Математика жана информациялык технологиялар факультетинин 2014-17-окуу жылдарындары үчүн эл аралык байланыштар боюнча отчету

4.Профессордук-окутуучулук курамдын 2017-18-окуу жылдарындарынын биринчи семестри үчүн академиялык мобилдүүлүктөн сырткаркы эл аралык сапарлары боюнча маалымат (эскертүү: ОшМУга тишеси жок, ОшМУнун алкагында эмес, өз алдынча ишке ашырылган программалар дагы эске алынсын)

Аты - жөнү

Кызматы

Сапар убактысы

Мамлекет, шаар

Сапар иш-чарасы, объектиси

Кызматташтыктын максаты, багыты

Программа

Донор, демөөрчү

1

Артыкова Жылдыз

Доцент каф. информатики

9-12-апрель, 2017-жыл

Казахстан

Орлеу Казахстандын мугалимдеринин билимин өркүндөтүү институттарынын Ассоциациясы

Шымкент областынын мектеп мугалимдерине семинар өткөрүү

Көп тилдүү билим берүү боюнча квалификациясын жогорулатуу

ОБСЕ, ВКНМ ООН

2

Артыкова Жылдыз

Доцент каф. информатики

13-17-ноябрь, 2017-жыл

Польша

Тренерлер учун тренинг

Студенттик мобилдүүлүкту уюштуруу боюнча тренинге катышуу [1]

ERASMUS PAWER+

ERASMUS

3

Арапбаев Руслан

Доцент каф. информатики

13-17-ноябрь, 2017-жыл

Польша

Тренерлер учун тренинг

Студенттик мобилдүүлүкту уюштуруу боюнча тренинге катышуу [2]

ERASMUS PAWER+

ERASMUS5.Академиялык мобилдүүлүк (бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, Phd ж.б.) боюнча маалымат

Аты - жөнү

Факультет, курс, группа

Билим берүү программасы (багыты)

Билим берүү баскычы (бак,магис., PhD )

Мобилдүүлүктүн мөөнөтү, семестри

Мамлекет, шаар

Кабыл алган ЖОЖ

Алмашуу Программасы

Каржылоонун түрү

1

Жолдошов Нурсултан Абдымомунович

МИТ

ИСТ

Магистратура

15..09.2016-03.03. 2017-ж.

Россия,

Челябинск

Южно-Уральский университет

ШОС

Грант

2015-жыл

Токторова Наргиза

3-курс, ПИЭ(б)-1-13

тайпасы

Колдонмо информатика

бакалавриат

29.09.15-29.01.16.

Туркия, Аксарай шаары

Аксарай университети

МЕВЛАНА программасы

Туркия Өкмөтү

Мирзакамалова Мадина Бахтияровна

2-курс, ПОВ(б)-2-14

ЭТАСПК

бакалавриат

01.09.2015-01.01.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ (контракттык негизде окуу, контракт ОшМУга төлөндү )

Шегай Диана Радиковна

2-курс, ПОВ(б)-2-14

ЭТАСПК

бакалавриат

01.09.2015-01.01.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ (контракттык негизде окуу, контракт ОшМУга төлөндү )

2016-жыл

Турдуматова Жибек

2-курс, ИСТ(б)-2-14Р

Информациялык системалар жана технологиялар

Бакалавриат

01.02.2016-30.05.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Эламан кызы Анара

2-курс, ИСТ(б)-2-14Р

Информациялык системалар жана технологиялар

бакалавриат

01.02.2016-30.05.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Асанбекова Таттыгул Асанбековна

ИСТ(б)-2-15Р

Информациялык системалар жана технологиялар

бакалавриат

30.08.2016-30.12.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Суйоркулова Керемет

ПОВ(б)-2-14Р

ЭТАСПК

бакалавриат

30.08.2016-30.12.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Султанали уулу Максатбек

ПОВ(б)-1-13Р

ЭТАСПК

бакалавриат

30.08.2016-30.12.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Бакыт кызы Сирен

МК(б)-1-13

Математика

бакалавриат

01.09.2016-

31.12.2016

Турция, Костамону

Костамону университети

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(жарым жартылай бюджеттик негизде окуу)

Орозмаматова Аида Тургуналиевна

ПМИ(б)-1-15

Колдонмо математика жана информатика

бакалавриат

17.09.2016-17.09.2017

Кытай, Урумчи

Тил үйрөнүү боюнча курсу

Жолдошов Нурсултан Абдымомунович

МИТ

ИСТ

Магистратура

15..09.2016-03.03. 2017-ж.

Россия, Челябинск

Южно-Уральский университет

ШОС

Грант

2017-жыл

ИСТ(б)-2-15Р

Информациялык системалар жана технологиялар

бакалавриат

30.08.2016-30.12.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

ПОВ(б)-2-14Р

ЭТАСПК

бакалавриат

30.08.2016-30.12.2016

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Тиллаев Бектурсун Имамалиевич

1ИСТ(б)-1-16

Информ. системалар

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Аскарбеков Бекмырза Асылбекович

ИСТ(б)-3-16(р)

Информ. системалар

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Камалов Тилек Бакытбекович

ИСТ(б)-3-16(р)

Информ. системалар

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Ульмасова Нурзаада Мамадалиевна

ИСТ(б)-1-14

Информ. системалар

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Убайдулла уулу Улугбек

ИСТ(б)-1-14

Информ. системалар

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Аббасова Нурзат Аббасовна

ПОВ(б)-2-14Р

Эсеп.тех.прогр.камс.

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Шегай Диана Радиковна

ПОВ(б)-2-14Р

Эсеп.тех.прогр.камс.

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Шерматов Адилет Майрамбекович

ПОВ(б)-2-14Р

Эсеп.тех.прогр.камс.

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

Талипова Аселя Талиповна

ПОВ(б)-2-14Р

Эсеп.тех.прогр.камс.

бакалавриат

16.01.-31.05.2017

Кахазстан, Алматы

НАРХОЗ

Академиялык мобилдүүлүк

ОшМУ

(бюджеттик негизде окуу)

6.2017-18-окуу жылдарындарынын биринчи-экинчи семестриде Академиялык мобилдүүлүк (бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, Phd ж.б.) боюнча маалымат

Аты – жөнү

Факультет

Билим берүү программасы (багыты)

Билим берүү баскычы (бак,магис., PhD )

Мобилдүүлүктүн мөөнөтү, семестри

Мамлекет, шаар

Кабыл алган ЖОЖ

Алмашуу Программасы

Каржылоонун түрү

1

Кожобекова Мээримгүл

МИТ

бакалавриат

семестр

Турция

Мевлана

Алмашуу Программасы

2

Орозмамат уулу Калысбек

МИТ

бакалавриат

семестр

Бишкек

Кыргыз-турк «Манас»

Алмашуу Программасы

3

Өмур к Айгерим

МИТ

бакалавриат

семестр

Бишкек

Кыргыз-турк «Манас»

Алмашуу Программасы

4

Абдыманапов Анвар

МИТ

бакалавриат

семестр

Жалалабад

ЖАГУ

Алмашуу Программасы

5

Абдималик кызы Альбина

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

6

Исраилова Рахат

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

7

Караева Кенжегул

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

8

Турсунбаева Назгул

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

9

Абдиманапова Айзирек

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

10

Элеман кызы Анара

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

11

Турматов Айталы

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

12

Токуров Алишер

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

13

Айдарбеков Равшанбек Таланбекович

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

14

Жунусов Нурбек Кудайназарович

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

15

Акбарали уулу Каримберди

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

16

Мейманов Болсунбек Толсунбекович

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

17

Темирбай уулу Байман

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

18

Алмазбекова Айперим Алмазбековна

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Нархоз

Алмашуу Программасы

19

Акжол кызы Таттуугүл

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Актөбө

Алмашуу Программасы

20

Алмазбек кызы Жумагүл

МИТ

бакалавриат

семестр

Казакстан

Актөбө

Алмашуу Программасы

21

Нурали кызы Рахат

МИТ

бакалавриат

семестр

Бишкек

Кыргыз-турк «Манас»

Алмашуу Программасы

22

Темирова Шахризада Шайдулаевна

МИТ

бакалавриат

семестр

Бишкек

Кыргыз-турк «Манас»

Алмашуу Программасы

23

Саитгазыева Айзада

МИТ

бакалавриат

семестр

Бишкек

КЭУ

Алмашуу Программасы

Факультет математики и информационных технологий

Ф.И.О.

Курс/

ППС

Специальность/Программа

Страна/ Университет

Период обучения

Результат

1

Жакишев Бектемир Жамалбекович

2

«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 710100»

Испания/Кадис

Февраль -июнь

2

Максатбек уулу Афтандил

2

Компьютерная лингивистика

Германия/ Марбург университет имени Fillips

Март-июнь

3

Каримов Бахтияр Тахиржанович

2

Математика

Новгород/ Новгородский

Февраль -июнь

4

Абдуллаева Камола

2


«Прикладная математика и информатика

510200»

Казакстан/ Л.Н. Гумилева

Январь-июнь

5

Жолдошов Элмурат

2

«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 710100»

Казакстан/ Л.Н. Гумилева

Январь-июнь

6

Советбек уулу Айбек

2

«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 710100»

Казакстан/ Л.Н. Гумилева

Январь-июнь

7

Мамытов Эрик

1


«
Информационные системы и технологии в экономике

710200»

Ташкент/ТашкентНУ

Март-апрель

8

Нишанов Тилаболди

1

«Информационные системы и технологии в экономике 710200 »

Ташкент/ТашкентЭУ

Март-апрель

9

Сабырова Айжана

1

«Информационные системы и технологии в экономике 710200 »

Ташкент/ТашкентЭУ

Март-апрель

10

Махмудова Мафтуна

1

Математика

Наманган/Наманган/ДУ

Январ-июнь

Информация о внешней мобильности ( I -семестр)

1

Негматов Жавлон


«
Информационные системы и технологии в экономике

710200» магистр

Россия/Южно Уральский

Сентябрь-январь

2

Атаходжаева Мутабархон Маруфжоновна

Информатика

Ташкент/ТашкентУУ

ноябрь

3

Ормонбаев Элдияр Абдумажитович

АСОИУ

Ташкент/ТашкентУУ

ноябрь

4

Мейманов Болсунбек

АСОИУ

Ташкент/ТашкентУУ

ноябрь

1

Кожонова Бегимай

220206 АСОИУ колледж

Бишкек/И.Арабаева

Сентябрь-январь

Ормонова Айзат

220206 АСОИУ колледж

Бишкек/И.Арабаева

Сентябрь-январь

Хашимов Мухаммадазиз

220206 АСОИУ колледж

Бишкек/И.Арабаева

Сентябрь-январь