Профсоюз

«БЕКИТЕМИН»

Ош МУнун профкомунун төрагасы, доцент Саттаров А.

« » 2022-жыл

Математика жана информациялык технологиялар факультетинин профсоюздук комитетинин 2021-жыл үчүн түзүлгөн иш планы

1. Коомдук башталыштагы иштер

Иштин аталышы

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуу

1.

Университеттин профкомунун жыйындарына катышып туруу

учурунда

Фак. проф. төрагасы

2.

Профбюролордун төрагалары үчүн уюштурулган семинарларга, иш- чараларга катышып туруу

учурунда

Фак. проф. төрагасы

3.

Социалдык абалы начар

кызматкерлер менен студенттердин учетторун алуу, көмөк көрсөтүү

Жыл башында

Фак. проф. төрагасы, акыйкатчы

4.

Окутуучу кызматкерлердин жана бюджеттик негиздеги студенттердин медкароодон өтүүсүн көзөмөлдөө

Окуу жылынын башында

Фак. проф. төрагасы

5.

Окутуучуларга жазгы

ишембиликтерди уюштуруу, өткөрүү

Март, апрель айлары

Фак. проф. төрагасы,

фак.тарб. иш. б. ор. бас.

6.

Ден соолукту чыңдоо максатында профилакторияга студенттерди

каттоо

Жыл ичинде

Фак. проф. төрагасы, акыйкатчы

7.

Факультетте профсоюзга мүчөлүккө студенттерди, магистранттарды жана окутуучуларды кабылдоо

Жыл ичинде

Фак. проф. төрагасы

8.

Эмгек тартибин кароо

Жыл ичинде

Фак. проф. төрагасы

9.

Себепсиз сабак калтырган студенттерди аныктоо

Жыл ичинде

Фак. проф. төрагасы

10.

Окуу төлөмүнөн жеңилдик алуучу категориядагы студенттерди тактоо

Ар семестр башында

Фак. проф.

төрагасы, акыйкатчы

2. Маданий массалык иштер

Иш-чаранын аталышы

Өткөрүү мөөнөтү

Жооптуу

1.

Ата Мекенди коргоочулар күнүнө карата факультетте “Бильярд” оюнун уюштуруу

Февраль айы

Фак. проф. төрагасы

2.

Профессордук-окутуучулук курам жана студенттер үчүн «Нооруз»

майрамын уюштуруу

Март айында

Нөөмөттөгү кафедра


3.

Окутуучу профессордук курамдын жайкы эс алуусун уюштуруу

Июнь айы

Нөөмөттөгү кафедра

4.

Факультеттин Жаңы жылдык майрамдык карнавалдарын

уюштуруу жана өткөрүү

Декабрь айында

Нөөмөттөгү кафедра

Ош МУнун математика жана информациялык технологиялар

факультетинин профбюросунун төрагасы: Сатибай уулу Б