Усулдук кеңештин КУРАМЫ

1. МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИНИН УСУЛДУК КЕҢЕШИНИН КУРАМЫ    

2. "МИТ факультетинин" усулдук Кеңешинин иш планы Шилтеме