• Наука
  • Качественный показатель

Качественный показатель

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчүнө анализ

Кафедра

Окутуучулардын саны

Илимдин докторлору

Илимдин кандидаттары

Кафедранын сапаттык көрсөткүчү

Аспиранттар

Изилденүүчүлөр

1

Алгебра жана геометрия

9

2

3

55%

1

9

2

Математикалык анализ

7

1

2

43%

5

5

3

Программалоо

14

1

5

43%

5

4

Информатика

35

2

10

34%

1

4

5

ИТАС

15

-

6

40%

2

6

МИОТ жана ББМ

11

-

7

64%

5

8

7

Жогорку математика

9

-

5

55%

2

Жалпы

100

6

38

48%

12

35

МИТ факультетинде 6 доктор, 38 кандидаттар бар, жалпы сапаттык көрсөткүч 48% ды түзөт. Бул боюнча маалымат МИТтин илимий иштери боюнча стендинде жана сайтта ( https:https://base.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=6181 ) толук берилген.