• Наука
  • Качественный показатель

Качественный показатель

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчүнө анализ

Кафедра

Окутуучулардын саны

Илимдин докторлору

Илимдин кандидаттары

Кафедранын сапаттык көрсөткүчү

Аспиранттар

Изилденүүчүлөр

1

Алгебра жана геометрия

9

2

3

55%

1

9

2

Математикалык анализ

7

1

2

43%

5

5

3

Программалоо

14

1

5

43%

5

4

Информатика

35

2

10

34%

1

4

5

ИТАС

15

-

6

40%

2

6

МИОТ жана ББМ

11

-

7

64%

5

8

7

Жогорку математика

9

-

5

55%

2

Жалпы

100

6

38

48%

12

35

МИТ факультетинде 6 доктор, 38 кандидаттар бар, жалпы сапаттык көрсөткүч 48% ды түзөт. Бул боюнча маалымат МИТтин илимий иштери боюнча стендинде жана сайтта ( https:https://base.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=6181 ) толук берилген.

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчүнө анализ.(2022-жыл үчүн)

Кафедралардын аталыштары, кафедра башчысы

Жалпы ПОкурамы

Илимдин докторлору

Илимдин кандидаттары

PhD

Сапаттык көрсөткүч (% )

Scopus, WoS, РИНЦ ж.б. боюнча илимий эмгектеринин саны

Scopus, WoS, РИНЦ ж.б. илимий эмгектерине цитирлөөнүн саны

1 окутуучуга туура келген Scopus, WoS, РИНЦ ж.б. боюнча илимий эмгектеринин саны

1 окутуучуга туура келген Scopus, WoS, РИНЦ ж.б. илимий эмгектерине цитирлөөнүн саны

шт.

айк.

шт.

айк.

1

Алгебра жана геометрия

7

1

-

3

-

-

57%

8

-

1,14

-

2

Математикалык анализ

8

1

-

3

-

-

50%

27

-

3,38

-

3

ИСП

21

2

-

6

-

-

38%

22

1

1,05

0,05

4

КИжИК

17

1

-

5

-

-

35%

5

-

0,28

-

5

КМИжГД

16

-

-

5

-

-

31%

17

4

1,06

0,25

6

АССТ

19

-

-

6

-

-

32%

22

-

1,16

-

7

МИОТ жана ББМ

10

1

-

4

-

-

50%

12

-

1,2

-

8

Жогорку математика

7

-

-

4

-

-

57%

9

-

1,29

-

Жалпы факультет боюнча:

105

6

-

36

-

-

48%

122

5

1,16

0,05

Факультеттин сапаттык көрсөткүчү 48%,