• Наука
  • Scopus, web of science га катталуу

Scopus, web of science га катталуу

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын “Web of Science”, “Scopus” системаларына катталгангандыгы жөнүндө маалымат

Ф.А.А.

Илимий даражасы, наамы, кызматы

Web of science

Scopus

1.

Алымкулов Келдибай

ф.-м.и.д., профессор,

КР УИАнын мүчө-корр

H-9116-2016

55903549200

2.

Турсунов Дилмурат

ф.-м.и.д., профессор

G-6728-2017

57191858044

3.

Сопуев Адахимжан

ф.-м.и.д., профессор

N-5472-2018

4.

Сатаров Арзымат

ф.-м.и.к., доцент

G-1243-2018

5.

Абдугулова Гүлжан

улук окутуучу

M-3675-2018

6.

Тажикбаева Сонайым

улук окутуучу

P-8474-2018

7.

Аркабаев Нуркасым

ф.-м.и.к., доцент м.а.

F-9841-2018

8.

Төлөбаева Кылымкан

улук окутуучу

W-6543-2018

9.

Токторбаев Айбек

окутуучу

E-8641-2018

10.

Омаралиева Гүлбайра

окутуучу

B-7512-2018

11.

Абдумиталип уулу Кубат

окутуучу

Z-3179-2018

12.

Маткалык кызы Кымбат

окутуучу

J-2374-2018

13.

Умаров Тилек

окутуучу

W-7863-2018

14.

Дооронова Назгүл

окутуучу

L-7546-2018

15.

Ажибекова Айзада

улук окутуучу

K-9127-2018

16.

Беделова Нургуль

ф.-м.и.к., доцент

G-1133-2018

44803524100

17.

Тойгонбаева Айзат Куралбековна

ф.-м.и.к., доцент

S-9570-2018

29763490051

18.

Камбарова Айсалкын Даминовна

улук окутуучу

X-6345-2018

42317985420

19.

Каримов Салы

ф.-м.и.д., профессор

M-7135-2016

20.

Маматкулова Мариям

улук окутуучу

D-1598-2017

21.

Имаралиев Омүрбек

улук окутуучу

E-8912-2018

22.

Ободоева Гумушай

ф.-м.и.к., доцент

G-7841-2018

23.

Азимов Бектур

ф.-м.и.к.

R-4578-2018

24.

Садыкова Гүлхан

окутуучу

P-7329-2018

25.

Шамшиева Гүлмира

окутуучу

F-9615-2018

26.

Чоюбекова Айжамал

окутуучу

G-9127-2018

27.

Эсенбай уулу Сүйүн

окутуучу

M-1796-2018

28.

Келдибекова А.О.

п.и.к., доцент

UtLUCI

57211-393714

29.

Аттокурова А.Дж.

п.и.к., доцент

WNJ94h

30.

Култаева Д.Ч.

п.и.к., доцент м.а.

S9SVS4

31.

Тагаева Д.А.

п.и.к., ага окутуучу

MGepem

32.

Садыков З.М.

ага окутуучу

VGI4tm

33.

Авазова Э.Т.

магистр, окутуучу

ZFmtPo