Студ. ИИИ

7. Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары, жыйынтыгы жана көзөмөлдөө

- Квалификациялык иштердин аткарылышы, сапаты, актуалдуулугу;

Факультет боюнча бакалавриатта 204квалификациялык жумуш аткарылган, анын ичинен 163 студент “эң жакшы”, 38 студент “жакшы”, 3 студент “канааттандырарлык” деген бааларга коргошкон. Дистантта 71 квалификациялык жумуштун ичинен 42 студент “эң жакшы”, 24 студент “жакшы”, 3 студент “канааттандырарлык” деген бааларга коргошту.

Магистратура бөлүмү боюнча магистрдик диссертацияны коргоо боюнча жалпы 74 магистрдик диссертация, анын ичинен 54 магистрант “эң жакшы”, 16 магистрант “жакшы”, 4 магистрант “канааттандырарлык” деген бааларга коргошту.

Төмөнкү таблицада бакалаврдагы квалификациялык ишти коргоо боюнча студенттердин жетишүүсү көрсөтүлгөн:

Багыты

группасы

МАКка киргизилгендер

келбегендер

Артыкчылык диплом

менен

квалификациялык ишти

коргоо

Абсолюттук жетишүү

%

Сапатттык жетишүү

%

"5"

"4"

"3"

"2"

тапшыргандардын жалпы саны

Математика

МК(б)-1-15

34

3

17

14

3

-

34

100%

91,18%

ПИЭ(б)-1-15

38

-

12

29

9

-

-

38

100 %

100 %

ПМИ(б)-1-15

29

-

5

28

1

-

-

29

100 %

100 %

АС(б)-1-15

19

-

3

16

3

-

-

19

100 %

100 %

ИСТ

54

-

8

43

11

54

100

100

ПОВТАС

30

-

9

30

30

100

100

“Математика” профили боюнча: абсолюттук жетишүү – 100 %, сапаттык жетишүү -91,18%.

МАнын жыйынтыктарынын негизинде 550200 “Физика-математика билим берүү” (бакалавр) багытынын “Математика” профили боюнча 3 студентке артыкчылык диплом ыйгарылды.

1) “Математика” профили боюнча квалификациялык ишти коргоого 34 студент кирди.

2) 710300 “Колдонмо информатика” багыты боюнча квалификациялык ишти коргоого 38 студент кирди.

3) 510200 “Колдонмо математика жана информатика” багыты боюнча квалификациялык ишти коргоого 29 студент кирди.

Ал эми дистанттык бөлүм боюнча төмөнкү жадыбалда квалификациялык ишти коргоо боюнча студенттердин жетишүүсү көрсөтүлгөн:

Багыты

группасы

МАКка киргизилгендер

келбегендер

Артыкчылык диплом

менен

квалификациялык ишти

коргоо

Абсолюттук жетишүү

%

Сапатттык жетишүү

%

"5"

"4"

"3"

"2"

тапшыргандардын жалпы саны

Математика

МК(д)-1-14

15

-

-

8

7

-

15

100%

100%

ПИЭд-1-12

30

-

2

11

14

3

-

30

93,3%

83,3%

ПОВд-1-13(12)

26

23

3

-

-

26

100%

100%

Квалификациялык ишти коргоого 18.06.2019сырттан окуу бөлүмүнүн “Математика” профили 15 студент кирди.

710300 “Колдонмо информатика” багыты боюнча квалификациялык ишти коргоого ПИЭд-1-14 тайпасынан 30 студент кирди.

Магистратура бөлүмү боюнча магистрдик диссертацияны коргоо төмөндө көрсөтүлгөн:

Багыты

МАКка киргизилгендер

келбегендер

Артыкчылык менен

Квалификациялык жумушту коргоо

Сапатттык жетишүү %

5

4

3

2

тапшыргандардын жалпы саны

Абсолюттук жетишүү %

МТО(м)-1-17

12

1

1

7

5

-

-

12

93,2%

93,2%

ФМО(м)-1-17

12

-

7

2

3

-

12

100%

75%

ПМИ(м)-1-15

13

-

5

10

3

-

-

13

100%

100%

ПИЭ(м)-1-17

10

1

1

6

3

-

-

9

90%

90%

МК(м)-1-17

12

-

2

12

-

-

-

12

100%

100%

ИСТ(м)-1-15

15

-

2

12

3

-

-

15

100 %

100 %

1) Артыкчылык диплом МТО(м)-1-17 тайпасынын магистранты Караходжаева Мафтунага ыйгарылды.

- студенттик илимий ийримдер, алардын ишинин натыйжалуулугу, жооптуулар

Факультетте төмөндөгүдөй 8 ийрим студенттер менен иш алып барышат:

Ийримдин аталышы

жетекчиси

Катышкан студенттер

1.

Математика боюнча олимпиадалык маселелерди чыгарууну үйрөнүү (профиль)

Матанализ каф. улук окутуучу Акматов Абдилазиз Алиевич (0773 66 42 01)

14

2.

Информатика боюнча олимпиадалык маселелерди чыгаруу (профиль)

Программалоо каф. окутуучусу Абдирасулов Айтибек

Закирович (0778 73 00 89)

6

3.

Информатика боюнча олимпиадалык маселелерди чыгаруу (профиль эмес)

Инф. каф. окутуучу Сманова Нургүл Токтобековна

(0773 07 42 70)

5

4.

Математика боюнча

олимпиадалык маселелерди

чыгарууну үйрөнүү (профиль эмес)

Жогорку математика каф. улук окутуучу Абдрасулова

Салтанат Жамшитовна

(0555 42 24 66)

9

5.

Программалоо жана алгоритм тили боюнча олимпиадага даярдоо

Прог.каф. доценти, ф.-м.и.к., Аркабаев Нуркасым

Кылычбекович (0772 42 43 24)

12

6.

Математика боюнча эл аралык олимпиадаларга даярдоо

Информатика каф. проф., ф.-м.и.д. Турсунов Д.А.

6

7.

Информатика боюнча эл аралык олимпиадаларга даярдоо

Прог.каф. доценти, ф.-м.и.к., Аркабаев Нуркасым

Кылычбекович (0772 42 43 24)

6

8.

Робототехника и автоматизация

Сүйүнбек уулу Акжол

4

Программалоо кафедрасынын студенттик илимий ийримине кафедранын мүчөлөрү Н. Аркабаев, А. Абдирасулов жана Т. Умаровдор жетекчилик кылышат. Ийримге ИСТ жана ЭТАСПК адистиктеринин 21 студенти катышып, ийримде олимпиадага карата даярдык жүргүзүлөт жана С#, PascalABC программалоо тилдери терендетилип үйрөтүлөт.

Ø адистик жана предмет боюнча өткөрүлгөн олимпиадалардын жыйынтыктары

Ø

2019-жылдын 13-сентябрында Программисттер күнүнө карата Программалоо кафедрасы тарабынан МИТ факультетинде программалоо багыты боюнча олимпиада өткөзүлдү. Жооптуулар: Көчкөнбаева Б., Абдирасулов А.

Жыйынтыгы: 1-орун Эрмекбай уулу Кадырбек, ИСТ-1-16,

2-орун Бахрамов Абдулазиз, ИСТ-2-19,

3-орун Азамат уулу Бекзат, ПИЭ-1-17.

Олимпиаданын жеңүүчүлөрү кафедранын дипломдору менен сыйланышты.

a8af1342-dbe0-4328-aa45-39bdba65af32

Программалоо кафедрасынын улук окутуучусу С. Тажикбаеванын жооптуулугунда Программисттер күнүнө карата ИСТ жана ПОВТАС адистиктеринин 1-курсунун студенттеринин арасында Акыл таймашы өткөзүлдү. Акыл таймашында информатиканын негиздери боюнча суроолор берилип, 1-курстун студенттеринин информатика боюнча базалык билими да текшерилип кетти. Таймаштын жеңүүчүсү болуп ИСТ(б)-1-19 группасынын студенттеринен түзүлгөн топ эсептелинип, жеңүүчүлөр кафедранын I даражадагы диплому менен сыйланышты.