Научная неделя

2022-2023-окуу жылында өткөрүлүүчү ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫНЫН планы
17-19-апрель күндөрү өтүлүүчү ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫнын программасы

17-апрель күнү МИТ факультетинин КРдин илимине эмгек сиңирген ишмер, КР УИАнын мүчө-корреспонденти, ф.-м.и.д., профессор, Ардактуу академик Келдибай Алымкуловго арналган “Математиканын, информациялык технологиялардын учурдагы маселелери жана алардын колдонулуштары” аттуу илим жумалыгынын ачылыш салтанаты болуп, окутуучулар жана аспиранттар пленардык баяндамалар жасашты.

Экономикадагы информациялык системалар жана программалоо секциясында улук окутуучу С.Т. Тажикбаева, окутуучулар К.Э. Карабаев жана Ж.Э Токтомуратовалар студенттер жана магистранттар үчүн пайдалуу докладдарды жасашты.
МИТ факультетинин илим жумалыгында аткарылган иш-чараларынын протоколу