Научная неделя


МИТ факультетинде “САНАРИП ОКУТУУЧУ – САНАРИП СТУДЕНТ” аттуу он-лайн илимий жумалыгы болуп өттү

2020-жылдын 11-майынан 18-майына чейин аталган факультетте «Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо» жылына, ОшМУнун 80 жылдык мааракесине арналган “Санарип окутуучу-санарип студент” аттуу он-лайн илимий жумалык жана V илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.

Илимий жумалыктын салтанаттуу ачылышын ОшМУнун ректору, доцент К.Г. Кожобеков ачып, илим жумалыгынын ийгиликтүү өтүшүнө тилектештигин билдирди. Ошондой эле ОшМУнун илимий иштери боюнча проректору, профессор Б.З. Осумбеков, илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы, доцент Г.М. Анарбаева, факультеттин деканы, доцент У.А. Сопуевдер куттуктоо сөздөрүн жолдошту.

Конференцияда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, ф.-м.и.д., профессор Келдибай Алымкулович – «Санариптештирүү мезгил талабы», Кыргызстанда «Санарип академия» окуу курсунун негиздөөчүсү, «Санарип мугалим» республикалык сынагынын уюштуруучусу, Асылбек Мадалиев – «On-line билим алуунун жолдору», ОшТУнун маалыматташтыруу жана билим берүүдөгү инновациялык технологиялар борборунун башчысы, доцент К.А. Бокоев – «Билим берүүдөгү санариптештирүүнүн негизги проблемалары» , МИОТжББМ каф. башч., доцент А.Дж. Аттокурова – «Болонья процессинин 20 жылдык тарыхы», Россиянын Санкт-Петербург ИТМО университетинин “Визуалдаштырылган технологиялар” адистигинин магистранты Азамат Жалилов – «ИТМО университетинин маалымат системасы», инф. каф. проф., ф.-м.и.д. А. Сайипбекова – «Сабакты аралыктан уюштурууда компьютердик технологияны колдонуу» , ЖАМУнун маалыматтар технологиясы жана компьютердик техникаларды тейлөө бөлүмүнүн башчысы А. Термечикова – «Студенттердин өз алдынча иши - окуу процессин уюштуруунун эң маанилүү бөлүгү» , Матанализ каф. башч., доцент А.К. Тойгонбаева – «Математикалык предметтерди дистанттык технологияларды колдонуу менен окутуудагы өзгөчөлүктөр» , Прог. каф. башч. м.а., доцент Н.К. Аркабаев – «Программалоо дисциплиналарын on-line окутуудагы көйгөйлөр жана алардын чечимдери» деген темаларда баяндама жасашып, катышуучуларды кызыктырган суроолорго жооп беришти. Иш-чарада 165 катышуучу болду, ПМИ(б)-1-17 тайпасынын студенти Нурбек уулу Беганаздын “Мугалим” аттуу ыры окутуучулардын маанайын көтөрдү.

“Илим жумалыгынын” алкагында окутуучулардын, студенттердин, магистранттардын жана аспиранттардын илимий баяндамалары 5 секцияда угулду, ошондой эле “ОшМУнун 80 жылдыгына” мыкты макала, “Санарип окутуучу – санарип студент” мыкты доклады, “Мыкты студенттик эмгек”, “Мыкты видеоролик” сынактары өткөрүлүп, байгелүү орундарга сыйлыктар ыйгарылды.


ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ

ОшМУнун 80 жылдык мааракесине жана өлкөнү санариптештирүү жылына арналган
“Математиканын, информатиканын учурдагы маселелери, алардын колдонулуштары” аттуу IV илимий конференция
Жыл сайын салтга айланган илим жумалыгы МИТ факультетинде 2019-жылдын 10-апрель күнү башталды. Ал күнү саат 11де 201-адиторияда Кыргыз Республика-сынын гимни ойнолуп угулган соң, илим жумалыгын жана ОшМУнун 80 жылдык мааракесине, аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү
санариптештирүү жылына арнал-ган “Математиканын, инфор-матиканын учурдагы маселе-лери, алардын колдонулуш-тары” аттуу IV илимий конфе-ренцияны жана илим жумалыгын МИТ факультетинин деканы,
ф.-м.и.к., доцент У.А. Сопуев салтанаттуу ачып берди. Куттуктоо сөздөрүнөн кийин, ОшМУнун илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы, ф.-м.и.к., доцент
Г.М. Анарбаева факультеттин абройлуу окумуштуулары көп эмгегин факультетге, университетге арнаганын айтып өттү. Илимий жумалык студенттердин илимге болгон кызыгууларын арттыруу, аларга багыт берүү, илим жолунда үзүрлүү эмгектенип келе жаткан окумуштуу агай-эжекелерге сый-урмат көрсөтүү максатында уюштурулуп жатканын белгиледи. Өз кезегинде сөзгө чыккан сыймыктуу агай-эжекелерибизден ф.-м.и.д., профессор Салы Каримович, ф.-м.и.д., КР УИАнын мүчө-корреспонденти Келдибай Алымкулович, п.и.к., профессор Мейликан Алтыбаевна, ф.-м.и.д., профессор Гүлбадан Матиевна, ОшМУнун өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар боюнча проректору, ф.-м.и.к., доцент Абдыганы Осмонович, улук окутуучу Мария Маматкуловна, улук окутуучу Нина Сергеевна, ф.-м.и.к., доцент Маккамбай Шерановичтер сөзгө чыгып, илим жолу сыймыктуу, ары татаал, түйшүктүү жол экендигин белгилешип, талыкпаган эмгек маселе чыгаруудан башталып, изденүү менен гана ийгилик жаратууга боло тургандыгын айтышты.
Пленардык жыйында ф.-м.и.д., профессор Гүлбадан Матиевна “Фракталдык геометриянын учурдагы орду”, ф.-м.и.к., доцент Улук Абдисаматович “Сайттарды түзүүнүн оптималдуу жолдору”, ф.-м.и.к., доцент Толкун Маматаевна “Устаттын берген батасы – шакирттен кетпөө катасы”, ф.-м.и.к., доцент Айзат Куралбековна “Сулайман Абдыкалыковдун өмүр, баяны” деген темада баяндама жасашты. жогорудагы агай-эжекелерибиздин окуучуларынын сөздөрү угулду.
“Шакирттин мыкты устаты, касиеттүү күчкө ээ” демекчи, агай-эжекелерибиздин окуучулары куттуктоо айтышты.
Арада жумалык концерттик номерлер менен толукталды.

Сыймыктуу агай-эжекелерибизге коллективдин атынан сыйлыктар ыйгарылды.
Пленардык жыйындан кийин илимий конференциянын кийинки бөлүгү секцияларда уланып, анда окутуучулардын жана студенттердин илимий баяндамалары төрт секцияда өткөрүлүп I, II, III даражадагы диплом, магистранттардын илимий баяндамалары беш секцияда жасалып, талкууланып, МИТ факультетинин Ардак грамотасы берилди. Бакалавр боюнча 4 секцияда баяндамалар угулду:
302-аудитория
I секция. Математика жана информатиканы окутуунун усулу

Бөлүм башчысы: Зулпукарова Дамира – информатика кафедрасынын доценти, п.и.к.;
Катчы: Тагаева Дамира – МИОТ жана ББМ каф. улук окутуучусу, п.и.к.
1. Акжол кызы Таттыгүл – “Организация математических олимпиад школьников в зарубежных странах” (группа МК(б)-1-16, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О);
2. Тургунали уулу Назарбек – “5-6-класстарда математиканы окутууда окуучуга экономикалык билим жана тарбия берүү” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., улук окутуучу Тагаева Д.);
3. Савлатбек кызы Нурила – “Геометрияны окутуу процессинде КБТны окутуу” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., улук окутуучу Тагаева Д.);
4. Кенжебек кызы Асель – “Тригонометриянын турмушта колдонулуштарын окутуу” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., улук окутуучу Тагаева Д.);
5. Абдилашим кызы Гүлзира – “Геометрияны окутууда компьютердик технологияларды колдонуу” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Папиева Т.М.);
6. Жаңыбай кызы Буугулсүн – “Тригонометриялык функциялардын турмушта колдонулуштары” (МК(б)-1-15 тайпасы, ф.-м.и.к., доцент Мамаюсупов М.Ш.);
7. Жыргалбек кызы Феруза – “Туундунун жардамы менен суунун чачылуу аралыгын аныктоо” (МК(б)-1-15 тайпасы, ф.-м.и.к., доцент Мамаюсупов М.Ш.);
8. Райник Елена – “Приемы развития критического мышления школьников при обучении математике” (группа МК(б)-1-15, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
9. Мыктыбек кызы Махабат – “Виды и формы внеклассной работы по математике” (группа МК(б)-1-16, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О);
10. Эркинбек кызы Тансулуу – “Интерактивдик досканын иштөө принциптери” (МК(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Авазова Э.Т.);
11. Нурланбек уулу Тынчтык – “Математиканын турмушта колдонулушу” (МК(б)-1-17 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыков З.);
12. Мамасидиков Эргазы – “Чарбалык маселелерди чыгаруу” (МК(б)-1-18 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыков З.).
I секция – “Математика жана информатиканы окутуунун усулу” боюнча 302-аудиторияда – информатика кафедрасынын доценти, п.и.к. Зулпукарова Дамира бөлүм башчы болуп, МИОТ жана ББМ каф. улук окутуучусу, п.и.к. Тагаева Дамира катчы болушуп, 12 студенттин баяндамаларын угуп жана талкуулап, төмөнкүдөй чечим беришти:
1-орун: Савлатбек кызы Нурила – “Геометрияны окутуу процессинде КБТны окутуу” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., улук окутуучу Тагаева Д.);
Мамасидиков Эргазы – “Чарбалык маселелерди чыгаруу” (МК(б)-1-18 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыков З.).
2-орун: Тургунали уулу Назарбек – “5-6-класстарда математиканы окутууда окуучуга экономикалык билим жана тарбия берүү” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., улук окутуучу Тагаева Д.);
Акжол кызы Таттыгүл – “Организация математических олимпиад школьников в зарубежных странах” (группа МК(б)-1-16, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О);
3-орун: Кенжебек кызы Асель – “Тригонометриянын турмушта колдонулуштарын окутуу” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., улук окутуучу Тагаева Д.);
Нурланбек уулу Тынчтык – “Математиканын турмушта колдонулушу” (МК(б)-1-17 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыков З.);
Абдилашим кызы Гүлзира – “Геометрияны окутууда компьютердик технологияларды колдонуу” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Папиева Т.М.);
303-аудитория
II секция. Математиканын актуалдуу маселелери

Бөлүм башчысы: Тойгонбаева Айзат Куралбековна – Матанализ кафедрасынын башчысы, доцент;
Катчы: Абдукаимова Арапат – Жогорку математика кафедрасынын окутуучусу.
1. Жээнбекова Назгүл, Сатыбалдиева Гүлзина – “ОшМУдан Ааламга” (ИК(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ЖМ кафедрасынын окутуучусу);
2. Жаңыбай кызы Буугүлсүн – “Тригонометриялык функциялардын турмушта колдонулуштары” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: доцент Мамаюсупов М.Ш.);
3. Жыргалбек кызы Феруза – “Туундунун жардамы менен суунун чачылуу аралыгын аныктоо” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: доцент Мамаюсупов М.Ш.);
4. Атабаева Низамобону – “Математика в медицине” (Фарм-2-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Кедейбаева Д.);
5. Анарбаева Сайкал – “Место и роль математика в медицине” (Фарм-2-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Кедейбаева Д.);
6. Айтибай кызы Сүйүмкан, Насирдинова Зилола – “Фракталдар” (МК(б)-1-17 тайпасы, жетекчиси: доцент Папиева Т.М.);
7. Вахапова Зилолбиби – “Классификация бесконечно малых функций” (граппа МК(б)-2-18Р, руководитель: ст. преп. Маматкулова М.);
8. Адиева Зухра – “Комплекстик сандардын удаалаштыгынын пределин эсептөөнүн жолдору” (ПМИ(б)-2-17 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Маматкулова М.);
9. Эрмек кызы Мираида – “Анык эмес интегралды эсептөөнүн ыкмалары” (ПМИ(б)-2-17 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Маматкулова М.).
303-аудиторияда II секция иштеп, «Математиканын актуалдуу маселелери” каралды. Матанализ кафедрасынын башчысы, доцент Тойгонбаева Айзат Куралбековна бөлүм башчы, Жогорку математика кафедрасынын окутуучусу Абдукаимова Арапат катчы болуп, төмөнкүдөй чечим беришти:
1-орун: Айтибай кызы Сүйүмкан, Насирдинова Зилола – “Фракталдар” (МК(б)-1-17 тайпасы, жетекчиси: доцент Папиева Т.М.);
2-орун: Адиева Зухра – “Комплекстик сандардын удаалаштыгынын пределин эсептөөнүн жолдору” (ПМИ(б)-2-17 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Маматкулова М.);
3-орун: Жаңыбай кызы Буугүлсүн – “Тригонометриялык функциялардын турмушта колдонулуштары” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: доцент Мамаюсупов М.Ш.);
Вахапова Зилолбиби – “Классификация бесконечно малых функций” (граппа МК(б)-2-18Р, руководитель: ст. преп. Маматкулова М.) жана Атабаева Низамобону – “Математика в медицине” (Фарм-2-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Кедейбаева Д.) активдүү катышкандыгы үчүн сертификаттар менен сыйланышты.
314-аудитория
III секция. Колдонмо математиканын жана информатиканын маселелери

Бөлүм башчысы: Садыкова Гүлхан – информатика кафедрасынын улук окутуучусу;
Катчы: Шамшиева Гүлмира – информатика кафедрасынын окутуучусу.

1. Абжапар кызы Фарида – “HTML, CSS, PHP каражаттарынын жардамында имитациялык моделдештирүү боюнча электрондук окуу комплексин түзүү” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыкова Г.);
2. Арзыбек уулу Алымбек – “AnyLogic программасынын жардамында жол кыймылын жөнгө салуу” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Ободоева Г.С.);
3. Жумабаев Акжол – “Эмаком холдинг” курулуш компаниясынын ишмердүүлүгүнө анализ жүргүзүү (ПИЭс-9-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыкова Г.);
4. Шарипов Мухаммедали – “Электрондук төлөө системалары: келип чыгышы, колдонулушу, артыкчылыктары жана кемчиликтери” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыкова Гүлхан);
5. Сайитгазиева Айзада – “Банктын маалыматтык системасынын функционалдык ички системаларын “Бакай Банк” мисалында кароо” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Ободоева Г.С.);
6. Дамирбек уулу Аскарбек – “Жеке компьютердин заманбап конфигурациясынын артыкчылыктары” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыкова Г.);
7. Нурдин кызы Акылай – “Компьютердик графиканын жардамында .gif сүрөт жасоо” (ПИЭ(б)-1-18 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Шамшиева Г.А.);
8. Азамат уулу Бекзат, Абдыганы уулу Бекболот – “Unity 3Dнын жардамында оюн программаларын түзүү” (ПИЭ(б)-1-17 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Шамшиева Г.А.).
III секция. Колдонмо математиканын жана информатиканын маселелери 314-аудиторияда өткөрүлүп, информатика кафедрасынын башчысы, доцент Гумушай Сансызбаевна бөлүм башчысы, информатика кафедрасынын окутуучусу Шамшиева Гүлмира катчы болуп, угулган баяндамаларга чыгарылган чечим:
1- орун: Абжапар кызы Фарида – “HTML, CSS, PHP каражаттарынын жардамында имитациялык моделдештирүү боюнча электрондук окуу комплексин түзүү” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыкова Г.);
2-орун: Арзыбек уулу Алымбек – “AnyLogic программасынын жардамында жол кыймылын жөнгө салуу” (ПИЭ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Ободоева Г.С.);
3-орун: Жумабаев Акжол – “Эмаком холдинг” курулуш компаниясынын ишмердүүлүгүнө анализ жүргүзүү (ПИЭс-9-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Садыкова Г.).
327-аудитория
IV секция. IT технологиянын жаңылыктары

Бөлүм башчысы: Тажикбаева Сонайым Тойгонбаевна – программалоо кафедрасынын улук окутуучусу;
Катчы: Адилбекова Наргиза – ИТАС кафедрасынын окутуучусу.

1. Хамидиллоев Камолидин –“Имитационное моделирование в AnyLogic” (группа ПОВ(б)-1-15, руководитель: доцент Чамашев М.К.);
Азизилла уулу Эгемжар – “Билим берүү процессиндеги компьютердик технологиялардын орду” (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Беделова Н.С.);
Абдулхамидов Данияр, Абдуллаев Камранбек – AutoCAD системасынын мүмкүнчүлуктөрү (ПОВ(б)-2-17Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Абдугулова Г.);
Абылкасым кызы Нурай – “Жаштардын финансылык сабаттуулугу-өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги фактору” (ИСТ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Тажикбаева С.Т.);
Абдикалык уулу Үсөн – “Киберспорт, анын өнүгүү жолдору жана киберспортту анализдөө” (ИСТ(б)-1-18 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Төлөбаева К.);
Жумагулова Мырзайым – “Криптовалюта. Bitcoin бааларынын реалдуу чагылдырылышы” (ИСТ(б)-1-18 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Төлөбаева К.)
Мухтарали уулу Өмүрбек – “Факультетте дистанттык технологияны пайдаланып окутулуп жаткан студенттерге даярдалган видео сабактарды монтаждап даярдоодо Adobe Premiere Pro программасын колдонуунун мүмкүнчүлүктөрү” (ПОВ(б)-1-16Р тайпасы, жетекчиси: окутуучу Абдумиталип уулу Кубат);
Үсөн уулу Даниэл – “Delphi программалоо тилин үйрөнүүдө алгачкы лабораториялык жумуштардын орду жана өзгөчөлүктөрү” (ТОСВТ9-1-17 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Дооранова Н.К.);
Коңурбаева Кундуз – “Штрих коддор” (АС(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Кудуев А.Ж.);
Калбаев Жанболот – “Ош шаарындагы автоунаалардын каттамдарын автоматташтыруу” (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Беделова Н.С.);
Алимов М., Джураев Ж., Хасанов Х. – “Среда использование 1С в Кыргызстане” (группа ПОВ(б)-2-15, руководитель: ст. преп. Ажибекова А.Т.);
Муктарали уулу Өмүрбек – “Тармактык коммутаторлор жана алардын кызматы” (ПОВ(б)-1-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Сейитказыева Г.И.);
Эрмекбай уулу Кадырбек, Абдураимов Нурсаид – “Окуу борборлору үчүн информациялык система түзүү” (ИСТ(б)-1-16, ПОВ(б)-1-16Р тайпасы, жетекчиси: окутуучу Умаров Тилек).
“IT технологиянын жаңылыктары” 327-аудиторияда өткөрүлүп, программалоо кафедрасынын улук окутуучусу Тажикбаева Сонайым Тойгонбаевна бөлүм башчысы, ИТАС кафедрасынын окутуучусу Адилбекова Наргиза катчы болуп эмгектеништи.
1-орун: Калбаев Жанболот – “Ош шаарындагы автоунаалардын каттамдарын автоматташтыруу” (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Беделова Н.С.);
2-орун: Коңурбаева Кундуз – “Штрих коддор” (АС(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Кудуев А.Ж.);
3-орун: Муктарали уулу Өмүрбек – “Тармактык коммутаторлор жана алардын кызматы” (ПОВ(б)-1-16Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Сейитказыева Г.И.);
Жумагулова Мырзайым – “Криптовалюта. Bitcoin бааларынын реалдуу чагылдырылышы” (ИСТ(б)-1-18 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Төлөбаева К.).

Активдүү катышкандыгы үчүн төмөнкү студенттерге сертификат берилди:
1. Азизилла уулу Эгемжар – “Билим берүү процессиндеги компьютердик технологиялардын орду” (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: доцент Беделова Н.С.);
2. Абдулхамидов Данияр, Абдуллаев Камранбек – AutoCAD системасынын мүмкүнчүлуктөрү (ПОВ(б)-2-17Р тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Абдугулова Г.).

Магистранттардын илимий баяндамалары 5 секцияда угулду.

I секция. Математика
аудитория №237
Секция башчысы: Папиева Толкун Маматаевна – алгебра жана геометрия кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.к., доцент;

Катчы: Мустапакулова Чолпон Абакуловна – алгебра жана геометрия кафедрасынын окутуучусу.

1. Элчибек уулу Кумарбек – “Е_4 евклиддик мейкиндигин берилген минималдык бөлүштүрүү тарабынан жаратылган бөлүктөп чагылтуунун касиеттери” (МК(м)-1-17 тайпа., жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.);
2. Жамшитбек кызы Канышей – “Евклиддик Е_3 мейкиндигин берилген Френенин торчосу тарабынан жаратылган бөлүктөп чагылтууда координаталык түз сызыктардын кыймылсыз болуштарынын зарыл жана жетиштүү шарттары” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.);
3. Кенжаев Отабек Махамадкаримович – “Евклиддик Е_4 мейкиндигин берилген Френенин торчосу тарабынан жаратылган бөлүктөп чагылтуунун кошмок сызыктарынын жашашынын зарыл жана жетиштүү шарттары” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.);
4. Мамат кызы Айчүрөк – “V_2де берилген торчонун f:V_2→V_2^′ чагылтуусу кезинде элесинин геодезиялык болушунун зарыл жана жетиштүү шарттары” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Борбоева Г.);
5. Ишматова Мафтунахон Арслонбековна – “ Е_4 евклиддик мейкиндигиндеги эки ченемдүү беттерди чагылтуунун касиеттери” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Борбоева Г.);
6. Самаган кызы Жаркынай – “Е_4 мейкиндигиндеги берилген эки ченемдүү бөлүштүрүү тарабынан аныкталган Σ_4 торчосунун касиеттери” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Борбоева Г.);
7. Кутубекова Атыргүл Турдуевна – “Айрым туундулуу теңдемелерди кадимки дифференциалдык теңдемелерге алып келип чыгаруу” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Алымкулов К.);
8. Аззам кызы Жийдегүл – “Сызылган көптүктөр жана алардын колдонулуштары” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Алымкулов К.);
9. Хашимова Саадат Равшанбековна – “Дирактын Дельта функциясы жана анын колдонулушу” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Алымкулов К.);
10. Мадрахимова Айтилла Кадыровна – “Төрт ченемдүү евклиддик мейкиндикте үч ченемдүү беттерди чагылтуунун касиеттери” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Папиева Т.М.);
11. Курсанбек кызы Айгерим – “Е_4 евклиддик мейкиндиктин бир бөлүктөп чагылтуусунун кошмок сызыктарынын жашашы” (МК(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Папиева Т.М.).
I секция “Математика” боюнча 237-аудиторияда өткөрүлдү. Алгебра жана геометрия кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.к., доцент Толкун Маматаевна бөлүм башчы болуп, алгебра жана геометрия кафедрасынын окутуучусу Мустапакулова Чолпон Абакуловна 11 студент активдүү катышкандыгы үчүн, баарына сертификаттарды ыйгарышты.

II секция
Колдонмо математика жана информатика. Колдонмо информатика
аудитория №308

Секция башчысы: Ободоева Гумушай Сансызбаевна – ф.-м.и.к., доцент
Катчы: Рашид кызы Бурулча – информатика кафедрасынын
окутуучусу.
1. Гаипова Суюта – “Долбоорду баалоо жана башкаруу” (анык бир ишкананын мисалында) (ПМИ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: доцент Абдувалиев А.О.);
2. Рашид кызы Бурулча – “Окуу процессинде булут технологиясын колдонуу” (ПМИ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент Зулпукарова Д.);
3. Курманали кызы Аксана – “Технология Узгенского района и его качественные особенности” (ПМИ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Арапбаев Р. Н.);
4. Шаимбетова Уулжан – “Окуу процессин оптимизациялоо үчүн булут технологияларын колдонуунун ролу” (ПМИ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент Зулпукарова Д. И.);
5. Примберди кызы Айзирек – “IT технологиядагы жаңылыктар” (ПИЭ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: доцент Эркебаев У.З.);
6. Камалов Султан – “Долбоорду баалоо жана башкаруу” (ПИЭ(м)-1-18 тайпасы, ф.-м.и.к., доцент Эркебаев У. З.).
325-аудиторияда II секциянын “Колдонмо математика жана информатика, колдонмо информатика” боюнча ф.-м.и.к., доцент Гүмүшай Сансызбаевна жетекчи болуп, информатика кафедрасынын окутуучусу Рашид кызы Бурулча баяндамалар талкууланып, төмөнкүдөй чечим беришти.
1-орун: Камалов Султан – “Долбоорду баалоо жана башкаруу” (ПИЭ(м)-1-18 тайпасы, ф.-м.и.к., доцент Эркебаев У. З.);
2-орун: Рашид кызы Бурулча – “Окуу процессинде булут технологиясын колдонуу” (ПМИ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент Зулпукарова Д. И.);
3-орун: Сурабаева Динара – “Окуу процессин оптимизациялоо үчүн булут технологияларын колдонуунун ролу” (ПМИ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент Зулпукарова Д. И.).

III секция
Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар
Аудитория № 328

Секция башчысы: Сопуев Адахимжан – программалоо кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.д., профессор;
Катчы: Маткалык кызы Кымбат – программалоо кафедрасынын окутуучусу.

1. Негматов Жавлон – “Web сервердик тиркемелерде берилгендер базасын иштетүү” (ИСТ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к. Токторбаев А.);
2. Жалалбекова Айсалкын – “Облачные технологии в системе работы образовательного учреждения” (ИСТ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: доцент Аркабаев Н.);
3. Матураим кызы Уулкан – “PHP каражатынын жардамы менен кредиттик калькуляторду түзүү жана колдонуу” (ИСТ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д, профессор Сопуев А.);
4. Приев Токтогул – “Фотоаппарат менен видеотасма тартуу” (ИСТ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Сактанов У.);
5. Закирова И. – “Чектелген ресурстар шартында рыноктук механизмдерди иштеп чыгуу” (ИСТ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. Сопуев А.);
6. Исраилова Р. – “Экономикалык тең салмактуулукту анализдөө”(ИСТ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. Сопуев А.);
7. Шашканова Гүлдана – “Развитие информационной системы электронного и дистанционного обучения по языку программирования Delphi” (ИСТ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Маткалык кызы Кымбат).
III секцияны 328-аудиторияда “Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар” боюнча программалоо кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.д., профессор Адахимжан Сопуевич жетектеп, программалоо кафедрасынын окутуучусу Маткалык кызы Кымбат катчы болуп, талкуулап төмөндөгүдөй чечим чыгарылды:

1-орун: Негматов Жавлон – “Web сервердик тиркемелерде берилгендер базасын иштетүү” (ИСТ(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к. Токторбаев А.);
2-орун: Закирова Айжана – “Чектелген ресурстар шартында рыноктук механизмдерди иштеп чыгуу” (ИСТ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. Сопуев А.);
3-орун: Исраилова Рахат – “Экономикалык тең салмактуулукту анализдөө”(ИСТ(м)-1-18 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. Сопуев А.).
IV секция
Билим берүүдөгү менеджмент
Аудитория № 232

Секция башчысы: Келдибекова Аида Өскөновна – п.и.к., доцент;
Катчы: Эргешова Тынайым – МИОТжББМ каф. улук лаборанты.


1. Эргешова Тынайым – “Кыргыз Республикасынын учурдагы билим берүү саясатына илимий-теориялык анализ” (МТО(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент Аттокурова А.);
2. Хасанова Махида – “Формирование информационной компетентности учащихся школ-гимназий” (группа МТО(м)-1-17, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
3. Караходжаева Мафтуна – “Формирование и оценка кадровой политики в системе образования” (группа МТО(м)-1-17, руководитель: к.э.н., доцент Саматова Э.И.);
4. Суюнбай кызы Мария – “Целеполагание в образовательной системе” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., проф. Алтыбаева М.А.);
5. Кадырова Акмаанай – “Развитие документационного обеспечения в школах города Ош” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., проф. Алтыбаева М.А.);
6. Кушбак кызы Нуржанат – “Составление ментальных карт, как метод развития критического мышления учащихся при обучении математике” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
7. Закиров Искандар – “Применение метода "Шесть шляп мышления" в обучении для обеспечения позитивного ученического опыта” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
8. Аширбекова Перизат – “Олимпиадное движение в Кыргызстане” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.).
V секция
Физика-математикалык билим берүү багыты (математика-информатика)
Аудитория № 232

Секция башчысы: Аттокурова Анаркан Джалиловна – п.и.к., доцент, МИОТжББМ кафедрасынын башчысы;
Катчы: Садыков Замир – МИОТжББМ каф. улук окутуучусу.

1. Токуров Чынгыз – “Формирование учебно-познавательных компетенций школьников при обучении алгебре” (группа ФМО(м)-1-17, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
2. Абдиллажан уулу Аманбек – “Применение интерактивных методов при обучении математике” (группа ФМО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
3. Немат кызы Айзада – “Келечектеги математика мугалимдеринин математикалык компетенттүүлүгү” (группа ФМО(м)-1-17, руководитель: к.п.н., доцент Аттокурова А.Дж.);
4. Мадияров Мамырбек – “Проект методу аркылуу окуучулардын социалдык компетенцияларын калыптандыруу” (ФМО(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент Аттокурова А.Дж.);
5. Жалалидин кызы Чынара – “Мектеп математикасында алгачкы тригонометриялык түшүнүктөрдү окутуу боюнча усулдук сунуш” (ФМО(м)-1-17 тайпасы, ф.-м.и.к., доцент Мамаюсупов М.);
6. Эсенбек кызы Канайым – “Мектептеги функциялар темасын окутууда көңүлгө алуучу сунуштар” (ФМО(м)-1-17 тайпасы, ф.-м.и.к., доцент Мамаюсупов М.).
232-аудиторияда IV “Билим берүүдөгү менеджмент” багыты боюнча п.и.к., доцент Аида Өскөновна, МИОТжББМ каф. улук лаборанты Эргешова Тынайым жетектешти.
1-орун: Кушбак кызы Нуржанат – “Составление ментальных карт, как метод развития критического мышления учащихся при обучении математике” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
2-орун: Хасанова Махида – “Формирование информационной компетентности учащихся школ-гимназий” (группа МТО(м)-1-17, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
3-орун: Закиров Искандар – “Применение метода "Шесть шляп мышления" в обучении для обеспечения позитивного ученического опыта” (группа МТО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
Баяндама жасап, активдүү катышкандыгы үчүн
Эргешова Тынайым – “Кыргыз Республикасынын учурдагы билим берүү саясатына илимий-теориялык анализ” (МТО(м)-1-17 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент Аттокурова А.) сертификат менен сыйланат.
237-аудиторияда V секцияны “Физика-математикалык билим берүү” багыттары боюнча п.и.к., доцент Анаркан Джалиловна, МИОТжББМ каф. улук окутуучусу Садыков Замир жетектешти.
“Физика-математикалык билим берүү” багыты боюнча:
1-орун: Абдиллажан уулу Аманбек – “Применение интерактивных методов при обучении математике” (группа ФМО(м)-1-18, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.);
2-орун: Токуров Чынгыз – “Формирование учебно-познавательных компетенций школьников при обучении алгебре” (группа ФМО(м)-1-17, руководитель: к.п.н., доцент Келдибекова А.О.).
2019-жылдын 11-апрель күнү кичине актовый залда (КАЗда)

“Илимий ийримдердин ярмаркасы”, “Мыкты окуу китеби”, “Мыкты окуу-усулдук колдонмо”, “Мыкты монография”, “Мыкты патент”, “Мыкты макала”, “ОшМУнун 80 жылдыгына мыкты гезит”;
“Мыкты доклад” конкурстары өткөрүлдү.

Информатика кафедрасынын окутуучусу Гүлмира Асилидиновна адистиктер аралык “Брейн-ринг” интеллектуалдык оюнун уюштуруп өткөрдү. Жыйынтыгында 1-орун: ПИЭс9-1-18 тайпасы, 2-орун: АСс9-1-18 тайпасы болду. Студенттердин мыкты ИИИ конкурсунда ФМО, ББМ магистранттары Российск журналдардан 6 макала жарыялаган 3 студент долбоордо катышып иштешүүдө. МК(б)-1-16 тайпасынын студенттери Акжол кызы Т., Мыктыбек кызы М., Эркинбек кызы Т. “ТК” предметинен мыкты портфолио топтошкон. Магистранттар арасында доцент А. Келдибекованын жетекчилиги менен МТО(м)-1-18 тайпасынан Кушбак кызы Нуржанат, Кадырова А. портфолио топтогон. Программалоо кафедрасында доцент Н. Аркабаевдин жетекчилиги менен 2 ийрим иштейт. Доцент Т. Папиеванын жетекчилиги менен МК(б)-1-17 тайпасынын студенттери “Фракталдарды” чыгарышкан. ИТАС кафедрасынын АС(б)-1-15 тайпасынын студенттери Акжол уулу Сүйүнбек, Мейманов Бекболсун “Умный дом” курушкан. Алгебра жана геометрия кафедрасынын профессору Гүлбадан Матиевна 26 патент, ИТАС кафедрасынын улук окутуучусу, ф.-м.и.к. У. Молдояров 4 патентге автордук күбөлүк алышкан. МИОТжББМ кафедрасынын доценти А.О. Келдибекова 6 чет элдик китеп конкурстарына катышып (Париж, Москва, Барселона), алтын медаль, диплом алган.
2019-жылдын 12-апрель күнү кичине актовый залда Илим жумалыгынын жабылуу аземи өткөрүлдү. Окуунун мыктыларын, мыкты илим изилдөөчүлөрдү, олимпиаданын жеңүүчүлөрүн сыйлоо, илим жумалыгына активдүү катышкандарды сыйланды.
Бул күнү бакалавр жана колледждин студенттерин факультеттик олимпиаданын жеңүүчүлөрү, мыкты доклад жасаган студенттер жана магистранттар, ошондой эле “Мыкты гезит” конкурсунан уткан тайпалар ж.б. сыйланды. Илим жумалыгына кафедралардан активдүү катышып, жакындан жардам берген окутуучуларды да сыйлоо менен улантылды. Факультеттин “Шайыр, тапкычтар клубунун” балдары тарабынан тамашалар тартууланып, ыр-бий менен шаңдуу өткөрүлдү.
Илим жумалыгынын жабылышы концерттик программа менен коштолуп, факультеттин деканы, доцент У.А. Сопуев тарабынан жабылды.

МИТ факультетинин деканы, доцент: Сопуев У.А.

ОШ М АМЛЕКЕТТИК У НИВЕРСИТЕТИ

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

ИЛИМ ЖУМАЛЫГЫ НЫН

ОТЧЕТУ

“Математиканын, информатиканын учурдагы маселелери жана алардын колдонулуштары” аттуу жана Сагындыков Жумабай Калыкбердиевич агайды эскерүү кечесине арналган VI илимий-практикалык конференциянын отчету

11-13-май

Ош 2022-жыл

2021-2022 окуу жылына математика жана информациялык технологиялар факультетинде 2022-жылдын 11-13-май күндөрү илимий аптанын иш планы түзүлүп, иш чаралар белгиленген күндөрү ар бир кафедра тарабынан өткөрүлдү.

Илим жумалыгынын иштөө тартиби :

Иш чара

Мөөнөтү, убак - тысы

Өтү - лүү - чү жер

Жооптуу окутуучулар

1

Илим жумалыгынын, “Математиканын, информатиканын учурдагы маселелери жана алардын колдонулуштары” аттуу жана Сагындыков Жумабай Калыкбердиевич агайды эскерүү кечесине арналган VI илимий-практикалык конференция салтанаттуу ачылышы

Пленардык баяндамалар

11-май

Саат 9:30 –

12:30

ЧАЗ

Сопуев У.А.,

Кедейбаева Д., Келдибекова А.,

Папиева Т.М.,

Акматов А.А.,

Молдояров У.Д.,

Азимов Б.А.,

Токторбаев А.М.,

Эркебаев У.З.,

Абдумиталип у К.

2

Окутуучулардын жана студенттердин илимий баяндамалары

I секция. Математика жана информатиканы окутуунун усулу

II секция. Математиканын актуалдуу маселелери

III секция . Экономикадагы колдонмо математиканын маселелери

IV секция. Экономикадагы колдонмо информатиканын маселелери

Vсекция. Экономикадагы информациялык системалар жана

Программалоо маселелери

V I секция. IT технологиянын жаңылыктары

Магистранттардын илимий баяндамалары

I секция. Математиканын

актуалдуу маселелери

II секция. Экономикадагы

колдонмо информатиканын

маселелери

III секция. Экономикадагы

информациялык системалар жана

технологиялар

IV секция. Билим берүүдөгү менеджмент

V секция. Физика-математикалык

билим берүү

VI секция. Колдонмо математика

жана информатика

Аспиранттардын илимий баяндамалары

11-май

Саат 14:00

302-ауд.

303-ауд.

308-ауд.

329-ауд.

328-ауд.

203-ауд.

331-

ауд.

325-

ауд.

327-

ауд.

232-

ауд.

КАЗ

305а-

ауд.

236-ауд.

Тагаев У. Б,

Раимжанова А.

Камбарова А.,

Жолдошбаев М.

Азимов Б.А.,

Камбар кызы Ж.

Эркебаев У.З.,

Чоюбекова А.

Токторбаев А.М.,

Пакал уулу Д.

Молдояров У.,

Токтосун кызы М.

Папиева Т.М.,

Мустапакулова Ч.А.

Ободоева Г.С.,

Рашид кызы Б.

Көчкөнбаева Б.О.,

Маткалык к. К.

Култаева Д.Ч.,

Авазова Э.

Оморов Ш.Д.,

Садыков З.М.

Бекмырза уулу Ы.

Абдивоситова А.

Келдибекова А.О.,

Мамыргазы кызы К.

3

1. Кыргызстанда 2022-жылды Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган жана ушул жылга карата арналган эмгектер конкурсу

(тайпалардын гезиттери боюнча):

Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулукту сактоодогу ОшМУнун орду

2. Математика жана информатика боюнча мыкты видео сабактардын конкурсу.

3. Мыкты кесипке багыт берүүчү видео роликтердин конкурсу.

4. Мыкты портфолио (мыкты презентация, конспект, көргөзмө курал).

5. “ Шахматтык маселелерди чечүү” интеллектуалдык оюну

6. “ Акыл ордо” интеллектуалдык оюну

7. “Брейн-ринг” оюуну

8. Интеллектуалдык оюндар

9. Акыл таймашы

10. Көндүмдөр чемпионаты: Тез печаттоо, пазл чогултуу, kahoot чемпиондору.

12-май

Саат 13:30

201

232

331

КАЗ

329

203

325

ЧАЗ

МИТ факультетинин жаштар комитети,

Келдибекова А.О.,

Камбарова А.,

Ажибекова А.

Капарова А..,

Камбар кызы Ж.,

Мустапакулова Ч.,

Чоюбекова А.,

Жолдошбаев М.

Жооптуулар(2-4):

Жюринин төрагасы: п.и.к., доцент Келдибекова А. О.

Мүчөлөрү:

МИОТжББМ каф. мүчөлөрү.

Жооптуулар(5):

Кедейбаева Д.А.,

Жолдошбаев М.П.,

Исламидинова Г.Ж.

Жооптуулар(6):

Омаралиева Г.А.,

Капарова А.А.

жана кураторлор.

Жооптуулар(7):

Камбарова А.Д.,

Мустапакулова Ч.А.

Матанализ жана АиГ кафедрасы.

Жооптуулар(8):

Ажибекова А.,

Жунусова Г.Б.

Жооптуулар(9):

Чоюбекова А.,

Абдималик к Ж.

кафедра мүчөлөрү.

Жооптуулар(10):

Азимов Б.,

Камбар кызы Ж.,

жана кафедра мүчөлөрү

4

Илим жумалыгынын жабылуу

аземи

1. Окуунун мыктыларын;

2. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүн;

3. Мыкты илимий баяндамаларды;

4. Мыкты дубал гезит чыгарган

тайпаларды;

5. Илим изилдөөчүлөрдү;

6. Илим жумалыгына активдүү

катышкандарды сыйлоо.

Концерттик программа

13-май

Саат 11:00

201-ауд.

Сопуев У.А.,

Абдумиталип у К.,

каф. башчылары.