• Наука
  • Факультет. участие членов в научных мероприятиях

Факультет. участие членов в научных мероприятиях

11. Факультеттин мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу, жыйынтыктары

3-таблица

Аталышы

Өткөрүлгөн жер жана убактысы

Катышуучулардын

аты-жөнү

1

В.Т. Базылевдин 100 жылдыгына арналган “Классикалык жана заманбап геометрия” аттуу эл аралык конференция

Москва мамлекеттик педагогикалык университети, 22-24-апрель 2019-жыл.

Папиева Т.М.,

Беделова Н.С.,

Артыкова Ж.А.

2

“Математика, билим берүү, маданият” аттуу IX эл аралык конференция

Тольятти мамлекеттик университети, Россия, Тольятти шаары, 24-27-апрель, 2019-жыл.

Папиева Т.М.,

Беделова Н.С.,

Артыкова Ж.А.

3

Казак улуттук агрардык университети, эл аралык кышкы окуу

Казакстан республикасы

11.02.2019

Камалов Султанбек

4

“Жаш окумуштуулар агрокесиптик кеңешинин индустриалдык-инновацияга кошкон салымы” аттуу конференция

Казакстан республикасы

11.02.2019

Камалов Султанбек

5

Германиядагы Цвиккау Батыш-Саксониялык колдонмо илимдер университетинде "Erasmus+" программасы боюнча "KYRMedu" долбоорунун алкагында инструкторлорду даярдоонун жыйынтыктоочу семинарына

2019-жылдын 25-29-мартында

Сейитказыева Г.И., Ажибекова А.Т.

6

Erasmus + программасы

Испания, Кадис шаары, Кадис университети. 17.06.-21.06.2019

Тойгонбаева А.

7

Академиялык мобилдүүлүк

Өзбекистан, Фергона, Фергона мамлекеттик университети. 04.2019

Тойгонбаева А.

2022-календардык жыл ичинде академиялык кызматкерлердин жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга, ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу, жыйынтыктары боюнча маалымат:

Иш-чаранын

статусу

Иш-чаранын түрү

Өткөрүлгөн жер жана датасы

Иш-чаранын темасы

Катышуучулардын Ф.А.А.

Жыйынтыгы

1.

Эл аралык

Конференция

Турция мамлекети Анталия шаары. 31.10.2022-ж

Анализ жана колдонмо математика боюнча VI эл аралык конференция

Мамазиаева Эльмира Амановна

Сертификат ж.б.

2.

Эл аралык

Конференция

И. АРАБАЕВ атындагы Кыргыз Мамлектеттик Университетинин Физика-математика билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетти

20-21.05.2022

«Санариптештирүү шартында табигый - математикалык илимдерди окутуу технологияларынын маселелери жана келечеги»

Беделова Н.С.,

Ажибекова А.Т.

Сертификат,

Диплом

3.

Эл аралык

Конференция

Институт математики Национальной академии наук Кыргызкое Математическое Общество

28.10.2022

“IV Борубаевские чтения”

Чамашев М.К.

Сертификат

4.

Эл аралык

Конференция

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (Чебоксары, 8 апреля 2022 г.)

«Цифровые технологии и инновации в развитии науки и образования»

Садыкова Г. К.

Абдималик кызы Ж.

Асан кызы Ш.

Сертификат,

5

Эл аралык

Конференция

Германиянын Цвикау Батыш-Саксон колдонмо илимдер университетинде

28.10.2022

“медициналык информатика факультети менен байланышты жандандыруу”

Эркебаев У.З.

Сертификат

6

Эл аралык

Конференция

Анталия, Туркия

31.10-06.11.2022

Sixth International Conference on Analysis and Applied Mathematics ICAAM2022

Ободоева Г. С.

Сертификат

7

Республикалык

Семинар

Бишкек. Института геомеханики и освоения недр НАН КР, г. Бишкек, ул.О. Медерова 98.

Современные проблемы механики сплошных сред.

Жакыпбекова А.Т.

Сертификат

8

Республикалык

Конференция

Нарын. Нарын университети

Т .Сияевдин 60-жылдык мааракесине арналган илимий конференция

Жакыпбекова А.Т.

Сертификат

9

Эл аралык

Конференция

Г.Самарканд

Математический анализ и его применение в современной математической физике

Бекмурза ууул Ы

Сертификат

10

Эл аралык

Эл аралык илимий-практикалык конференция

Ош ш. 13-май 2022-ж.

Санариптештирүү мезгилиндеги билим берүүнүн өнүгүүсүндөгү заманбап тенденциялары

Зулпукарова Д.И.

Сертификат, макала чыкты

11

Эл аралык

Эл аралык илимий-практикалык конференция

Бишкек ш., 20-21-май, 2022-ж.

Санариптештирүү шартында табигый математикалык илимдерди окутуу технологияларынын маселелери

Зулпукарова Д.И.

II даражадагы Диплом, Сертификат, макала чыкты

12

Эл аралык

Международной научно-практической конференции

г. Ош, 10-11-июня 2022 г.

Архитектура цифровой экономики в поддержку реализации ESG-инициатив в практике и регионов Центральной Азии

Зулпукарова Д.И., Сманова Н.Т.

Сертификат, доклад

13

Эл аралык

Эл аралык илимий-практикалык конференция

г. Нарын, 10-11-июня 2022 г.

Университет 4.0 – жогорку билим берүү системасынын өнүгүү багыты

Зулпукарова Д.И., Абдукаимова А.Ж.

макала чыкты

14

Эл аралык

эл аралык илимий-практикалык конференция.

13 май 2022 ж. ОшМПУ

С. Мадраимовдын 75 жылдыгына карата “Санариптештируу мезгилиндеги билим беруунунонугуусундогу заманбап тенденциялары

Келдибекова А. О., Култаева Д., Аттокурова А. 2-даражадагы диплом

(сертификат).

15

Эл аралык

международной научно-методической конференция

КГУ им. И. Арабаева. 20 мая 2022 г.

Задачи и перспективы технологии обучения естественно-математических наук в условиях цифровизации, посвященной 70-летию профессора К. М. Торогелдиевой и 70-летию кафедры Математика и технологии ее обучения

Келдибекова А. О.

Аттокурова А. 3-даражадагы диплом

16

Эл аралык

Международной научно-практической конференции

10-11 июня 2022 г., ОшГУ

«Архитектура цифровой экономики в поддержку реализации ESG-инициатив в практике предприятий и регионов Центральной Азии», посвященной 80-летию доктора экономических наук, профессора П. К. Купуева

Келдибекова А. О.

Аттокурова А.

сертификат

17

Эл аралык

II Всероссийской научно-практической конференции

08 апреля 2022 г., он лайн

«Цифровые технологии и инновации в развитии науки и образования», организованной Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева

Келдибекова А. О.

18

Эл аралык

Конференция

2022-жылдын 27-30-апрелинде Бишкек шаарында өткөрүлгөн Эл аралык илимий-практикалык конференцияга илимий доклад менен катышып келди.

Современное состояние, проблемы и прерспективы развития инженерных дел

Сопуев А.С.

Макала 2022-жылы «Горный журнал» илимий журналына жарык көрүүгө сунушталган.

19

Эл аралык

Конференция

2022-жылдын 27-29-октябрында Бишкек шаарында КРнын УИАнын Математика институтунда өткөрүлгөн Эл аралык илимий конференциясына илимий доклад менен катышып келди.

«IV Борубаевские чтения»

Сопуев А.С.

Докладдын жыйынтыгы боюнча даярдалган макала Математика институтунун “Herald of Institute of Mathematics of NAS of KR, 2022, No. 2” илимий журналына жарык көрүү үчүн кабыл алынган.

20

Эл аралык

Teacher training

Өзбекстан республикасы, Наманган шаары

Конок лекция

Кочконбаева Б., Токторбаев А., Сактанов У.

Сертификат

21

Эл аралык

Конференция

“Абдималик Машрабов жана учурдагы илим-билимдин өзөктүү маселелери” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

2022-жыл,

15-февраль.

Тажикбаева С.Т.

Баяндамалардын жыйнагы таркатылды

22

Эл аралык

Конференция

«ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» эл аралык илимий конференция

2-3 июнь, 2022-жыл

Тажикбаева С.Т.

Сайтка илинди

23

Эл аралык

Конференция

Бишкек ш., КРСУ, 23-25-июнь, 2022-ж.

Профессор Акылбек Керимбекович Керимбековдун 75 жылдыгына жана илимий-педагогикалык ишмердүүлүгүнүн 50 жылдыгына карата "Оптималдуу башкаруу теориясынын, динамикалык системалардын жана оператордук теңдемелердин актуалдуу көйгөйлөрү" аттуу эл аралык илимий конференциясында

Абдумиталип уулу К.

Сертификат

24

Эл аралык

Семинар

Литва, Вильнюс,

Гедеминас ат. Вильнюс техникалык университети

9-14-май, 2022

ERASMUS+ DERECKA эл аралык долбоорду ишке ашыруу алкагында PhD докторантураны өнүктүрүү этаптарын жана алдыдагы максаттары талкуулоо

Папиева Т.М.

Сертификат, баяндама жасоо, тажрыйба алмашуу

25

Эл аралык

Семинар

Германия, Гамбург, “Гамбург прикладдык илимдер” университети

16-21-май, 2022

ERASMUS+ DERECKA эл аралык долбоорду ишке ашыруу алкагында PhD докторантураны өнүктүрүү этаптарын жана алдыдагы максаттары талкуулоо

Папиева Т.М.

Сертификат, тажрыйба алмашуу

26

Эл аралык

Илимий- практика-лык конференция

Бишкек,

И. Арабаев атындагы КМУ,

20-май, 2022

Санариптештирүү шартында табигый-математикалык илимдерди окутуу технологияларынын маселелери жана келечеги

Борбоева Г.М.

Баяндама жасоо, Сертификат

27

Эл аралык

Илимий конференция

Ош,

КР УИА ТБ Жаратылыш ресустары институту,

2-3-июнь, 2022

Проблемы интеграции науки, образования и производства

Матиева Г,

Борбоева Г.М.

Баяндама жасоо, Сертификат

Жалпы саны түрлөрү боюнча: 2