• Наука
  • Международное сотрудничество

Международное сотрудничество

16. Факультеттин эл аралык кызматташтыктары, тышкы байланыштары, формалары, натыйжалары

Кафедранын профессору Алымкулов К. Американын “Математика и статистика” жана “Универсальный журнал прикладной математики” аттуу эки журналынын редколлегиясынын мүчөсү катары, Матиева Г. Американын “Mathematics and system scieces” атуу журналынын редколлегиясынын мүчөсү катары бир нече макалаларга сын пикирлер жазышып, макалаларын жарыялашты. Алымкулов К. Америкалык математикалык коомдун, SIAM математикалык коомдун, Европалык математикалык коомдун мүчөсү, Матиева Г. Америкалык математикалык коомдун мүчөсү катары илимде салымдарын кошуп турушууда.

Келдибекова А.Ө. 3 эмгеги менен 2019-жылы өткөрүлгөн эл аралык китеп көргөзмө-презентацияларга катышты: “Подготовка учителя математики к профориентации со школьниками”, «Программа школы олимпийского резерва по математике V-XI классов», учебно-методического комплекса дисциплины “Внеклассная работа по математике и методика решения олимпиадных задач”. Дипломдор жана медаль менен сыйланган:

Окутуучунун аты-жөнү

дата, шаар

КЖнын багыты

Өткөргөн мекеме

1

Келдибекова А.О.

29-31.05.2019,

Нью-Йорк, США

72-я международная выставка-презентация уч-методич. изданий Bookexpo America, диплом, медаль

Американская ассоциация книгоиздателей

2

Келдибекова А.О.

17-23.07.2019, Гонконг, КНР

30 –я международная выставка-презентация учебно-методич. изданий Hong Kong book fair, диплом

Совет по развитию Гонконга

3

Келдибекова А.О.

6-10.11.2019, Вена, Австрия

12 международная книжная выставка Buch Wien 2019, диплом

Ассоциация Австрийской книжной торговли

2018-2019-жж. доцент Келдибекова А.О. 9 эл аралык окуу, окуу-усулдук колдонмолордун конкурстарына катышып, диплом, медалдар менен сыйланды.

Кафедранын окуу-усулдук, илимий багыттагы тышкы байланыштарын орнотуу жана күчөтүү максатында кафедранын мүчөлөрү конок лектор болуп, студенттерге жана магистранттарга, докторанттарга лекция окуп келишти.

Окутуучунун аты-жөнү

Өткөн лекциянын темасы

Убактысы жана лекция окулган орду

1.

Абдугулова Г.С.

“Применение системы AutoCAD в двухмерных и трехмерных построениях»

15-18-январь, 2019-ж., Өзбекистандын Мирзо Улукбек атындагы Улуттук Университетинин Математика факультети

2.

Аркабаев Н.

“Работа с файлами в Delphi”

22-апрель, 2019-ж., Фергана мамлекеттик университетинин физика-математика факультети

3.

Абдурасулов А.

“Основы создание Web сайта»

1-2-март, 2019-ж., Наманган мамлекеттик университетинин физика-математика факультети

4.

Умаров Т.

“С# программалоо тилинин негиздери»

21.02.2019-ж. ЖАМУ