• Факультет
  • Факультеттин штаттык жана сапаттык көрсөткүчү

Факультеттин штаттык жана сапаттык көрсөткүчү

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИНИН ШТАТТЫК ЖАНА САПАТТЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ