FX, F жана жайкы семестр


2022-2023-окуу жылы
1. МИТ факультетинин 2022-2023-окуу жылы үчүн «кышкы жана жазгы» семестринен калып кетип, жайкы сессияга катталган 1-курстарынын жайкы сессиясыларынын ЖАДЫБАЛДАРЫ Шилтеме

2. МИТ факультетинин 2022-2023-окуу жылы үчүн «кышкы жана жазгы» семестринен калып кетип, жайкы сессияга катталган 2-3-курстарынын жайкы сессиясыларынын ЖАДЫБАЛДАРЫ Шилтеме

2. МИТ факультетинин 2022-2023-окуу жылындагы «жазгы» сеccиядан калып кеткен 2-3-курстарынын студенттери үчүн FX (кайра тапшыруу) ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме
3. МИТ факультетинин 2022-2023-окуу жылындагы «кышкы» сеccиядан калып кеткен 1-курстарынын студенттери үчүн FX (кайра тапшыруу) ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме
4. МИТ факультетинин 2022-2023-окуу жылындагы «кышкы» сеccиядан калып кеткен 2-3-4-курстарынын студенттери үчүн FX (кайра тапшыруу) ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме

2021-2022-окуу жылы
1. МИТ факультетинин 2021-2022-окуу жылы үчүн «кышкы жана жазгы» семестринен калып кетип, жайкы сессияга катталган 1-2-3-курстарынын жайкы сессиясыларынын ЖАДЫБАЛДАРЫ Шилтеме
2. МИТ факультетинин 2021-2022-окуу жылындагы «жазгы» сессиядан калып кеткен 1-2-3-курстарынын студенттери үчүн FX (кайра тапшыруу) ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме

2020-2021-окуу жылы
1. МИТ факультетинин 2020-2021-окуу жылы үчүн «Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия» багытынын 4-курсунун жайкы сессиясынын ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме
2. МИТ факультетинин 2020-2021-окуу жылы үчүн «Колдонмо информатика» багытынын 4-курсунун жайкы сессиясынын ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме
3. МИТ факультетинин 2020-2021-окуу жылы үчүн «ФМББ, КМИ, ИЭТ, ИСТ» багыттарынын 4-курстарынын жайкы сессиясыларынын ЖАДЫБАЛДАРЫ Шилтеме
4. МИТ факультетинин 2020-2021-окуу жылы үчүн «кышкы жана жазгы» семестринен калып кетип, жайкы сессияга катталган 1-2-3-курстарынын жайкы сессиясыларынын ЖАДЫБАЛДАРЫ Шилтеме

2019-2020-окуу жылы
1. МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылынын жайкы сессияларынын «ФМББ» багытынын 4-курсунун ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме
2. МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылынын жайкы сессияларынын «ПИ, ИСТ» багытынын 4-курсунун ЖАДЫБАЛЫ Шилтеме
3. МИТ факультетинин 2019-2020-окуу жылынын жайкы семестринин ЖАДЫБАЛЫ(1-2-3-курстар үчүн) Шилтеме