МАК

Обзордук лекциялардын графиктери, МАнын графиктери, МАКнын программалары, МАК курамы, МАКтын техникалык катчылары 2022-2023-окуу жылындагы "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин “күндүзгү” окуу бөлүмүнүн “бакалавриат” багытынын бүтүрүүчү курстары үчүн

2021-2022-окуу жылындагы "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин “күндүзгү” окуу бөлүмүнүн “бакалавриат” багытынын бүтүрүүчү курстары үчүн

2020-2021-окуу жылындагы "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин “күндүзгү” окуу бөлүмүнүн “бакалавриат” багытынын бүтүрүүчү курстары үчүн