Модулдук жана жыйынтык текшерүүнүн графиктери


2022-2023-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 1-2-3-курстарынын студенттери үчүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

2. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 4-курстарынын студенттери үчүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

3. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 1-курстарынын студенттери үчүн I жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

3. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-3-4-курстарынын студенттери үчүн I жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме


2021-2022-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттери үчүн I жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

2. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттери үчүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме


2020-2021-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттери үчүн I жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

2. "Бакалавриат" багытынын чет өлкөлүк студенттери үчүн күндүзгү окуу бөлүмүнүн I жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

3. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 4-курстары үчүн сессияны I ведомость боюнча кайра тапшыруунун жадыбалы Шилтеме

4. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 4-курстары үчүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

5. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 1-2-3-курстары үчүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме


2019-2020-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме