Адистиктер

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1

Математика

11

-

-

-

17

2

Информатика

25

20

-

-

20

3

Колдонмо математика жана информатика

35

22

20

-

31

4

Колдонмо информатика (экономика аймагында)

37

19

14

35

32

5

ЭТАСПК

32

45

37

31

59

Жалпы:

140

106

71

66

159