ХИТ парад

2022-2023-окуу жылы үчүн I жарым жылдыктын I модулун тапшыруунун жыйынтыгы боюнча бакалавриат багыттарынын студенттеринин предметтер боюнча топтогон орточо баллынын жыйынтыгы