2-курстар үчүн МАКтын ЖАДЫБАЛЫ

1. МИТ факультетинин"бакалавриат"багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курстары үчүн “Кыргызстандын тарыхы”, “Кыргыз тили жана адабияты”, “Кыргызстандын географиясы”предметери боюнча обзордук лекциялардын жана консультациялардын жадыбалы Шилтеме