Семестровкалар


2023-2024-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 1-курс тайпалары үчүн семестровкалар Шилтеме

2. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курс тайпалары үчүн семестровкалар Шилтеме

3. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 3-курс тайпалары үчүн семестровкалар Шилтеме

4. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 4-курс тайпалары үчүн семестровкалар Шилтеме