СНГнын мыкты студенти

2023-06-08 07:51:11 117

МИТ факультетинин ПИЭ(б)-1-21 тайпасынын 2-курсунун студенти Акназар кызы Канайым. “Лучший Студент СНГ” наамын алды.