Конок лекторлор

1) Окутуучулар менен студенттердин академиялык мобилдүүлүгү (сыртка чыккандар) таблицага түшүрүлүп (таблица тиркелет).

2) Окутуучулар менен студенттердин академиялык мобилдүүлүгү (ички ЖОЖдорго) таблица түрүндө.

3) ОшМУга келген студенттер (ички жана сырткы вуздардан).

4) Он-лайн, конок лекциялар боюнча маалымат.

5) Өткөрүлгөн эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар (жолугушуулар) боюнча маалымат.

6) Иштеп жаткан долбоорлор жана аларга берилген заявкалар туурасында кенен маалымат (таблица тиркелет).

7) Чет өлкөлүк студенттердин контингенти боюнча маалымат (өлкөлөргө бөлүштүрүп).

8) Эл аралык борборлордун ишмердүүлүгү боюнча маалымат.

9) Сунуштар менен пикирлер.

Дедлайн: 28-февраль, саат 9-00.

Эскертүү: маалыматтар электрондук дарегибизге же ватсап группага жиберсениздер болот. Алдын ала рахмат.

Информация о внешней мобильности (II-семестр)

2018-2019 учебный год

Ф.И.О.

Программа

Страна/ Университет

Период обучения

Результат

1

к.ф.-м.н., профессор Д.А. Турсунов

Гостевая лекция

Ташкент/ТашкентНУ

2

к.ф.-м.н.,доцент Б.Азимов

Гостевая лекция

Ташкент/ТашкентНУ

3

ст.преп Абдугулова Г.

Гостевая лекция

Ташкент/ТашкентНУ

4

Зам.декана по международным связям,преподаватель. Шамшиева Г.

Гостевая лекция

Ташкент/ТашкентНУ

5

к.ф.-м.н.,доцент Т.М.Папиева

Гостевая лекция

Узбекистан/НаманганДУ

6

А.Абдирасулов

Гостевая лекция

Узбекистан/НаманганДУ

7

М.Сабиржанов

Гостевая лекция

Узбекистан/НаманганДУ

Зам.декана по международным связям,преподаватель. Шамшиева Г.

Гостевая лекция

Узбекистан/НаманганДУ

8

к.ф.-м.н.,доцент У.Д. Молдояров

Гостевая лекция

Жалалабад/ЖАГУ

9

Т.М.Умаров

Гостевая лекция

Жалалабад/ЖАГУ

10

Зам.декана по международным связям,преподаватель. Шамшиева Г.

Гостевая лекция

Жалалабад/ЖАГУ