• Наука
  • Участие в зарубежных мероприятиях

Участие в зарубежных мероприятиях

11. Факультеттин мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу, жыйынтыктары

3-таблица

Аталышы

Өткөрүлгөн жер жана убактысы

Катышуучулардын

аты-жөнү

1

В.Т. Базылевдин 100 жылдыгына арналган “Классикалык жана заманбап геометрия” аттуу эл аралык конференция

Москва мамлекеттик педагогикалык университети, 22-24-апрель 2019-жыл.

Папиева Т.М.,

Беделова Н.С.,

Артыкова Ж.А.

2

“Математика, билим берүү, маданият” аттуу IX эл аралык конференция

Тольятти мамлекеттик университети, Россия, Тольятти шаары, 24-27-апрель, 2019-жыл.

Папиева Т.М.,

Беделова Н.С.,

Артыкова Ж.А.

3

Казак улуттук агрардык университети, эл аралык кышкы окуу

Казакстан республикасы

11.02.2019

Камалов Султанбек

4

“Жаш окумуштуулар агрокесиптик кеңешинин индустриалдык-инновацияга кошкон салымы” аттуу конференция

Казакстан республикасы

11.02.2019

Камалов Султанбек

5

Германиядагы Цвиккау Батыш-Саксониялык колдонмо илимдер университетинде "Erasmus+" программасы боюнча "KYRMedu" долбоорунун алкагында инструкторлорду даярдоонун жыйынтыктоочу семинарына

2019-жылдын 25-29-мартында

Сейитказыева Г.И., Ажибекова А.Т.

6

Erasmus + программасы

Испания, Кадис шаары, Кадис университети. 17.06.-21.06.2019

Тойгонбаева А.

7

Академиялык мобилдүүлүк

Өзбекистан, Фергона, Фергона мамлекеттик университети. 04.2019

Тойгонбаева А.